Във връзка с това, че цената на природния газ се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), поПрочетете повече