През миналата седмица ви запознахме с актуалните цени на енергоизточниците в България, както и кой от тях да използвате, за да реализирате максимални икономии през предстоящия отоплителен сезон. Днес ще направим кратък преглед на цените, които плащат домакинствата в Европа за природен газ, позовавайки се на общодостъпните данни от EUROSTAT – статистическата служба към Европейската комисия, която събира и хармонизира статистически данни за страните членки. Вече видяхме, че в сравнение с много енергоизточници, цената на природния газ е изключително конкурентна, а използването му гарантира високи спестявания. Висока или ниска е обаче цената на природния газ за домакинствата в България в сравнение с другите европейски държави – четете нататък.

Сравнение на цените на природен газ за домакинства в страните от ЕС за първото полугодие на 2015 г. показва, че България заема 5-то място по най-ниска цена спрямо останалите държави, които са предоставили данни в EUROSTAT.

Колко плащат за природен газ домакинствата в Европа?

В таблицата по-долу можете да видите цените в лева.

Ceni na prirodnia gas za domakinstvata v Evropa v leva_Evrostat

По-ниски са цените единствено в Румъния, Унгария, Литва и Естония, за което има и обективни причини:

  • В Румъния има значителни залежи природен газ – близо 70% от природния газ, който използват е от собствен добив;
    • Унгария традиционно купува значителни обеми природен газ – от десетилетия почти всички домакинства в тази европейска страна използват природен газ за отопление и топла вода.;
    • Литва се намира в близост до източниците на природен газ в Русия и изграден терминал за LNG за доставка на норвежки газ;
    • Естония също е в близост до източниците на природен газ в Русия. Както и при Литва, по-ниските разходи за транспорт се отразяват на цената.

От данните на EUROSTAT е видно, че в България цената на природния газ, която заплащат домакинствата е една от най-ниските в Европа. България се нарежда и сред държавите, които заплащат най-ниски цени за руски природен газ.

 

За миналия отоплителен сезон 2014-2015 средната сметка на домакинствата, които отопляват на газ жилища с площ от  50 до 70 кв.м. е била 650 лв.; за жилища с площ от 70 до 90 кв.м., сумите са средно по 760 лв. В тези сметки влизат разходите не само за отопление, но и за готвене и подгряване на водата.

Имате ли наблюдения за средните сметки на домакинство в други европейски държави? Споделете ни 🙂