В края на юни 2018 г. КЕВР взе решение за новата цена на природния газ за следващото тримесечие, а на 1 юли бяха приети по-високите цени и на електроенергията и топлинната енергия. Как се променят те за крайните потребители на енергия, четете нататък.

За разлика от последните решения за корекция в цените на енергията този път увеличение има при три от най-масово използваните енергоизточници у нас. Цената на електроенергията за крайни битови потребители се увеличава с 2,5% до 0,220 лева/ kWh дневна тарифа. Топлинната енергия вече ще се продава на цена от 0,096 лева/ kWh.

С решението от 29 юни КЕВР утвърди и новата цена на природния газ. Въпреки първоначалното искане от „Булгаргаз“ на увеличение с над 18%, приетото от Комисията увеличение е с 10,81%. Решението за повишаването на цената на природния газ се налага поради повишаването на доставната цена на природен газ. Напомняме, че приетото увеличение на практика засяга само един от компонентите от цената на природния газ. Така промяната в цената за битовите клиенти на синьото гориво е с 6% – от 0,078 лева/ kWh до 0,083 лева/ kWh.

С новоприетите ценови промени огромната разлика между цената на природния газ и електроенергията продължава. На практика в момента най-ефективният и екологично чист енергоизточник с най-ниска цена за битови потребители е природният газ.

 

Открийте разликите с природен газ! Вижте колко ще спестите за година с нашия енергиен калкулатор.