Намаляването на цените на природния газ у нас е трайна тенденция, която наблюдаваме и в други европейски държави. По последни данни на EUROSTAT, статистическата служба към Европейската комисия, ценовият спад е общото явление сред повечето европейски държави, като за България това са цели 19% в сравнение с първото полугодие на 2015 г. Така, за този период, средната цена падна до 0.076 лева/ кВтч, което нареди страната ни на трето място след Естония и Унгария. Цената за битови потребители е най-ниска в Унгария – 0.069 лева/ кВтч, и най-висока в Швеция – 0.229 лева/ кВтч. Виж как се подреждат държавите според цените на природния газ за бита в графиката долу:

Цени на природния газ за домакинствата в Европа 2015

В сравнение с първото шестмесечие на 2015 г. цената на природния газ е намаляла в 18 от изследваните европейски държави. Най-силен е спадът в Естония, където цената на природния газ е паднала с 20%, а България се нарежда на второ място с 19%. Синьото гориво е поскъпнало най-много в Испания и Гърция, съответно с 14% и 11%. Швеция продължава да бъде държавата, в която цената на природния газ е най-висока – 0,229 лева/ кВтч.

Ниската цена прави природния газ едно от най-конкурентните горива на енергийния пазар. Допълнителните предимства, от които се възползват и крайните потребители, превръщат природния газ в е едно от най-подходящите горива за постигане на енергийна ефективност в домакинството.

Сметни колко ще спестиш с газификация на дома си с енергийния калкулатор на Овергаз.