Клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД ще плащат по-евтин природен газ за ноември, в сравнение с октомври 2021 г.

Намалението на цените за стопанските потребители на Овергаз е с 1.16 процента, а на битовите – с 1.05 на сто.

Както винаги, ние не променяме цените за снабдяване и разпределение (вижте таблицата).

Вие вече знаете, че КЕВР утвърди известно минимално намаление на цената на природния газ, доставян от Булгаргаз, за ноември 2021 г., след като държавната компания беше поискала увеличение с около 30 процента.