Какво представлява услугата „Самоотчет”?

Услугата „Самоотчет” е достъпна за всички битови абонати на Овергаз. Чрез нея потребителите могат сами да отчитат показанията на газовите си разходомери и да ги изпращат на компанията. На база декларираното от тях потребено количество природен газ, нашите клиенти ще получават и своите фактури. В края на отчетния период от една година се извършва изравняване между декларираното количество природен газ и реално потребеното.

Защо да използвате тази услугата?

Uslugata Samootchet

Услугата „Самоотчет” е създадена с цел да улесни месечното отчитане на потребеното от Вас количество природен газ и най-вече да Ви спести време. Данните от газовия разходомер можете да подавате бързо и лесно онлайн или по телефона.

Какъв е срокът за подаване на данните от газовия разходомер?

Информацията за потребеното количество природен газ трябва да се подава на всяко първо число от месеца, следващ този на доставката. Ако срокът не бъде спазен, компанията ще издаде фактура на база потребеното количество газ за същия месец на предходната година. Фактурирането за нови клиенти се основава на прогнозна консумация, която те сами заявяват в допълнително споразумение.

Как се изпращат данните от газовия разходомер?

Данните от газовите разходомери можете да подадете:

  • на информационния телефон на компанията 0700 11 110
  • чрез изпращане на данните на електронен адрес [email protected]
  • в специалния модул за самоотчет в секция Моят Овергаз на сайта на компанията

Как можете да активирате услугата „Самоотчет”?

Услугата „Самоотчет” е достъпна след подписване на допълнително споразумение, с което потребителят се съгласява компанията да издава месечни фактури на база декларираното от него количество природен газ. Това споразумение можете да сключите в най-близкия Клиентски център.

Заявете желанието си за използване на услугата „Самоотчет” като попълните формуляра, прикачен в края на статията и го изпратите по един от следните начини:

  • в най-близкия до Вас Клиентски център
  • като изпратите имейл на адрес [email protected]
  • или като се обадите на националния информационен телефон 0700 11 110

Имате нужда от допълнителна информация?

Освен на националния информационен телефон 0700 11 110, допълнителна информация за услугата „Самоотчет” можете да получите и като ни пишете във Facebook, Twitter и Google+ или използвайте използвате формата за контакт на сайта или на блога.

 

За ваше улеснение:

Формуляр за Самоотчет