На 25.04.2023г. в землището на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област се проведе поредна, 25-та залесителна акция по проект „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца“, инициирана от Овергаз и осъществена благодарение на лесовъдите от Териториално поделение „Държавно горско стопанство Елин Пелин” и учениците от „Българско школо“.

В събитието се ключиха 40 петокласници и техните ръководители, както и служители на Овергаз. С тяхна помощ бяха залесени 1 800 фиданки от видовете цер, червен дъб и черен бор на площ от 4 дка.

Експертите от горското стопанство показаха на децата как се засаждат иглолистни и широколистни видове фиданки, разказаха какви са причините, заради които е възникнала необходимостта от залесяване на конкретния терен и проведоха забавни обучителни игри на открито.

Овергаз е първата частна компания в страната, която подпомага възстановяването на българските гори. Дългосрочният проект на компанията за опазване и възстановяване на българската гора „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” стартира през лятото на 2000 г.

Идеята за инициирането на проекта „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” възниква в резултат на бушуващите в продължение на няколко месеца през 2000 г. опустошителни пожари, когато изгарят хиляди декари гори в страната. С проекта си Овергаз подпомага възстановяването на част от тези унищожени гори, както и на други, засегнати от въздействието на вредители и природни явления.

Основни цели на проекта

  • Съхраняване и възстановяване на българската гора;
  • Подобряване на състоянието на околната среда в страната и осигуряване на по-добри условия за живот на населението;
  • Приобщаване на младото поколение към инициативи, имащи отношение към решаването на глобални екологични проблеми.

От стартирането на проекта през 2000 г. компанията ежегодно провежда и финансира залесителни акции. До днес засадените фиданки са близо 198 000, а площта на гората на Овергаз е 536 дка.