Основното, което трябва да се знае за природния газ е, че той НЕ Е пропан-бутан. Двата енергоизточника се бъркат често, но между тях има съществени разлики.

Overgas_natural gas vs propane butan

Природният газ е ефективно, икономично и екологично чисто гориво.

 

Кой е по-естественият източник на енергия?

Природният газ не се създава от човешка ръка, а се образува от естественото разлагане на органични вещества от растителен и животински произход. Този процес трае милиони години, за да доведе до образуването на използваема енергия под формата на природен газ.

Пропан-бутанът се получава основно при преработка на нефт. Известен е още като втечнен нефтен газ, LPG (liquid petroleum gas) и блаугаз.

Кой отделя повече вредни газове?

Природният газ изгаря без да отделя отпадъчни продукти и значително по-малко парникови газови в сравнение с други горива, което го прави най-екологичното гориво в момента.

Пропан-бутанът отделя отровния за човека въглероден оксид.  Поради тази причина трябва да са осигурени достатъчно кислород за горене и комин за отвеждане на димните газове.

Кой е по-безопасен?

Цялата мрежа, която доставя природен газ се изгражда и поддържа от специалисти, върху нея се упражнява постоянен технически контрол и всички уреди са снабдени с необходимите защити. Природният газ е по-лек от въздуха, при изтичане лесно излиза навън, а дори и да няма отвор е одориран допълнително със специфична миризма, което позволява бързото откриване на теча.

Пропан-бутанът е достъпен без специално разрешение и не подлежи на задължителен технически контрол. За да осигурите вашата безопасност трябва да имате подходящо помещение, в което да поддържате определени условия, за да можете безопасно да използвате и съхранявате пропан-бутана. Налягането в бутилките се увеличава лесно, което води до избухването им. Пропан-бутанът е и по-избухлив.