Tri eko prichini da gazificirash doma si_

Eдна от основните причини за избора на природния газ е ниската цена на енергията, спрямо някои от най-масово използваните енергоизточници у нас. Възможността за прецизен контрол и комфорта, които осигурява синьото гориво, също. Освен тях обаче има няколко сериозни „зелени“ причини да използвате природен газ у дома. Ето някои от тях.

1. По-чист въздух с природен газ

Въпросът за качеството на въздуха в градовете е все по-обсъждана тема през последната година, тъй като броят на регистрираните случаи на белодробни заболявания непрекъснато расте. Сред основните причини е използването на неефективни и замърсяващи околната среда енергоизточници като твърдите горива. Големите мегаполиси отдавна са осъзнали нуждата от използването на по-чиста енергия за подобряване на условията на живот, респективно засилената употреба на природен газ в транспорта, индустрията и бита. Вижте как се справят с проблема едни от най-големите световни столици.

2. Използване на природен газпо-малко (CO2)

Количествата въглероден диоксид (CO2), които се отделят при използването на природен газ са в пъти по-малки от тези, които получаваме при употребата на електроенергия. За 1000 куб.м. газ количеството СО2 е 1860 кг., докато при използването на същото количество електроенергия имаме 7170 кг. Или близо 4 пъти повече. Използвайте нашия еко калкулатор и изчислете вашия въглероден отпечатък.

3. Колкото повече природен газ, толкова по-малко вредни емисии

Чрез газификацията през 2015 г., с природен газ са заменени над 103 000 тона мазут, 62 000 тона газьол, 97 000 тона въглища и брикети, 56 000 тона дърва, 3 700 тона пропан-бутан и повече от 207 GWh електроенергия. В резултат на това през 2015 г. емисиите на вредни вещества (серни оксиди, азотни оксиди, летливи органични съединения, въглероден оксид, прах и др.) са намалели с 19 600 тона.

 

Грижата за природата днес е това, което ще оставим на децата си утре.

А ти защо не си на газ?