В четвъртък, 28 ноември от 17.30 часа ви очакваме на информационна среща за възможностите да финансирате с европейски пари домашната си газификация.

Община Стара Загора и още 5 общини започнаха изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 16 666 266 евро, като финансирането от ЕК е 60%, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите. За община Стара Загора са предвидени около 1, 5 милиона евро, от които 593 903 евро са собственият принос.

Повече от 1000 домакинства в Стара Загора, подбрани от общината по определени критерии, ще получат екологични отоплителни уреди, с които ще намалят съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух. Очаква се след 6 години, когато проектът Life приключи, замърсяването с тези частици да е със 160 тона по-малко за година.
Предстои 80 домакинства от града под липите да бъдат включени пилотно към алтернативни форми на отопление, между които и към модерните системи за газоснабдяване.
Стара Загора е градът с най-добре развита мрежа за битова газификация.

Информационната среща ще се проведе в зала „Арт“ на Народното читалище „Свети Климент Охридски“ в Стара Загора. Кандидатите за участие в програма Life ще бъдат консултирани на място от смесен екип на Общината и на „Овергаз Мрежи“.