Priroden gaz ceni avgust 2014

Цени на енергоносителите за валидни към август 2014 г. Цената е в лева/ кВтч с ДДС.

 

В сравнение с предишния разглеждан от нас, единствената разлика е в цената на пропан-бутана, чиято стойност се е увеличила с 4% – от 0.189 до 0.182. С изключение на него, енергоизточниците, разгледани в таблицата, са с идентични на предишния период цени (юли 2014 г.).

Цената на природния газ продължава да задържа ниските си стойности, а заедно с високата си ефективност, си остава един от най-изгодните енергоизточници както за домакинствата, така и за бизнеса.

 

1. Посочените цени включват ДДС (20%).

2. Цените на течните горива са на „Лукойл Нефтохим“ АД (ефективни от 07 август 2014 г.) с включена 10% дистрибуторска надценка.

3. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 юли 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.06.2014 г.).

4. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа.

5. В цените са отчетени КПД на отделните котли.

 

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.