Българският газов пазар има нужда от конкуренция, за да могат частните компании да процъфтяват, заяви пред Argus Матю Брайза, член на борда на директорите на българското газоразпределително дружество „Овергаз“ и бивш посланик на САЩ в Азербайджан.

В България има над 100 частни търговци на газ, а все повече газ навлиза в страната под формата на втечнен природен газ (ВПГ), азерски газ и доставки от други страни, каза Брайза. Освен това газовата мрежа на страната е добре свързана със съседните държави. „Имате всички елементи, но те не работят“, каза той.

Зад дисфункцията на пазара стои ролята на държавния доставчик на газ „Булгаргаз“ и „непрозрачният“ начин на определяне на цените, който води до „всякакъв вид неефективност“, според Брайза. „Булгаргаз“ е в състояние по същество да определя бенчмарк цената в България“, като използва своята регулирана цена на газа, каза той. Регулираният пазар в България е много по-голям, отколкото в повечето страни, където той включва само клиенти с ниски доходи, уязвими домакинства или държавни активи като училища и болници.

А нерегулираният пазар е регулираната от „Булгаргаз“ цена плюс надбавка, а не пазарна цена, каза Брайза. „Това е цена, която „Булгаргаз“ определя“ и може да коригира, за да запази пазарния си дял – компанията може например да намали цената, „ако иска да изтласка конкурентите, което прави невъзможно частните компании да се конкурират“, и след това да повиши цената, когато по-късно реши, за да компенсира част от загубите си, каза той.

Брайза посочи и

ограничаващите фактори,

където местата за пренос или транзит на газ „са ефективно блокирани от държавни монополни играчи или контролирани от тях“.

Споразумението, обявено през януари 2023 г., между „Булгаргаз“, българския системен оператор „Булгартрансгаз“ и турския държавен доставчик и системен оператор „Боташ“ е „чудесен пример“ за това, според Брайза. Българските компании са договорили, че само „Булгартрансгаз“ и „Боташ“ ще имат достъп до точката на междусистемно свързване Странджа 1-Малкочлар – „те ще я монополизират, така че частни компании като „Овергаз“ да нямат възможност просто да закупуват доставките си от когото пожелаят, независимо дали от американски или друг доставчик на ВПГ, който разтоварва газа в Турция, или от Азербайджан“.

„Овергаз“ е преговарял с турската страна за възможността да получава доставки на терминали за ВПГ в Турция, но според Брайза „изведнъж ни казаха, че това не е възможно и се оказа, че това е станало заради ексклузивната сделка между „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и „Боташ“. Освен че подкопава конкуренцията, споразумението възпрепятства усилията на Европа да се откаже от руския газ, твърди той, защото „задължава „Булгартрансгаз“ да получава и транспортира газа, доставян от „Боташ“ до точката Странджа 1-Малкочлар, без „Боташ“ да трябва да разкрива произхода на газа“.

Брайза изрази изненадата си, че Унгария и Сърбия имат свои собствени сделки за доставка с Азербайджан, като газът се пренася през България, докато частните фирми в България не могат да направят това.

Миналата година „Овергаз“ трябваше да закупи доставки от „Булгаргаз“, подобно на останалите доставчици и търговци, действащи в страната, поради ограничените други възможности. Компанията обаче планира да внася ВПГ на терминала в Александруполис, Гърция, който скоро ще бъде пуснат в експлоатация, и да го получава чрез междусистемната връзка Гърция-България, като същевременно е резервирала слотове за ВПГ в другия гръцки терминал Ревитуса за следващите години.

Брайза признава, че правителствата имат „легитимна нужда да гарантират, че газът ще бъде на разположение на населението“, но твърди, че в България и някои други страни „правителството работи по начин, който изтласква частния сектор“.

Българското правителство трябва да настоява за либерализация на газовия пазар и по-голяма прозрачност, каза Брайза. Ако правителството не желае да направи това, „тогава Европейската комисия трябва да се намеси“ и да наложи своите собствени разпоредби, предназначени да осигурят конкурентен пазар, каза той.

Овергаз стартира инициатива за прозрачност

Наскоро „Овергаз“ стартира инициатива за повишаване на прозрачността в България и в цяла Европа.

Това включва по-голяма наличност на данни от европейските системни оператори и изисква работа с Европейската комисия и нейната Генерална дирекция „Конкуренция“, както и „разговори с други съмишленици“, каза Брайза.

Частният сектор трябва да настоява за по-голяма прозрачност и същевременно може да помогне, като привлече вниманието на Комисията към ситуации като „несправедливата“ държавна помощ за „Булгаргаз“ чрез два скорошни заема, каза той.

„От началото на миналата пролет се проведоха няколко продуктивни срещи и имам чувството, че Комисията се вслушва и оказва натиск върху българското правителство да предприеме стъпки за прозрачност или за честно пазарно поведение“, каза Брайза.

При по-голяма прозрачност в целия ЕС „ще видим един много по-силен частен сектор и следователно по-голяма ефективност, по-голяма сигурност на доставките и по-ниски цени“, заключи Брайза.

 

От Елени Харизи/www.argusmedia.com