През март тази година средната консумация в битов сектор е 1787 КВтч, което е с 4% (- 81КВтч.) по-малко в сравнение със същия месец на 2021 г., при отчетена по-ниска средна месечна температура (2.9°C). Основната причина за по-ниското потребление са икономиите, направени от клиентите, заради високата цена на газа, която е 2.4 пъти по-висока спрямо март 2021 г. Отчетена е средна месечна сметка е в размер на 315 лв. или със 119% (+ 171лв.) над отчетената през същия период на 2021 г. В резултат на по-ниската средна консумация месечната норма на потребление на м² намалява с 8%, а месечната норма на човек в домакинството с 5 %.

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент – от 70 м² до 90 м² – средната консумация през март тази година е 1404 КВтч., което е с 6% (-90 КВтч.) по-малко в сравнение с отчетената през март 2021 г. Средната месечна сметка е в размер на 248 лв. или със 114% (+132лв.) по-висока спрямо същия период година по-рано. Средната норма на потребление на м² и на човек в домакинството намаляват съответно с 6 % и 8 %.

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

Средната консумация в следващия по големина сегмент през март е 1650 КВтч. или със 7% (-117 КВтч.) по-малко спрямо март 2021 г. В резултат на по-високата цена на природния газ средната сметка е нараснала на 291 лв. или 114% (+155лв.) спрямо март 2021 г. Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството намаляват съответно със 7% и 6%.