Представяме ви анализа на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за месец октомври, изготвен от процес „Проучване на пазара“.

През октомври тази година е отчетена с почти 4°C по-ниска средна температура, в резултат на което средната месечна консумация се е увеличила със 76% (367 КВтч.) спрямо същия месец на 2020 г. По-високото потребление и значителният ръст в цената на природния газ са основната причина клиентите да платят почти 4 пъти по-висока сметка през октомври тази година. Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството са се увеличили съответно със 75%и 80%.


Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент от 70 м² до 90 м² консумацията през октомври тази година е със 77% (295 КВтч.) по-висока спрямо октомври 2020 г. Месечната сметка е нараснала над 3 пъти (+77 лв.), a средната норма на потребление на м² и на човек в домакинството са се увеличили съответно със 78% (3.8 КВтч.) и 79% (110 КВтч.).

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

В следващия по големина сегмент средната консумация е нараснала с 85% или 359 КВтч. спрямо същия месец на 2020 г. Клиентите са платили средно 4 пъти по-висока сметка спрямо 2020 г. заради покачването на цената и по-голямата консумация. Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството са се увеличили съответно с 84% и 93%.