С европейски средства вече може да се покрие част от сумата, необходима за газификация на дома. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска по програма DESIREE Gas, която от Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката обявиха наскоро. Кандидатстването по нея е в ход, като между 10 000 и 15 000 домакинства ще могат да се възползват от финансирането.

Desiree Gas

По програмата се покриват 20% от разходите за газификация на жилището, като сумата може да достигне до 2400 лева за едно домакинство. Това включва почти всичко, което формира първоначалната инвестиция – проектиране, изграждане на газова и отоплителна инсталация, газови уреди и газово оборудване. Процесът по кандидатстване е максимално улеснен за крайните потребители. За да се възползват от безвъзмездното финансиране, те трябва да живеят в район, в който вече има изградена газоразпределителна мрежа. Единственото, което трябва да направят, е да подадат заявление за присъединяване и заявление за безвъзмездна помощ в клиентския център на газовото дружество в своя град. Отпускането на средства по програмата ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс, който е в размер на 20 милиона лева. Очакваните годишни икономии за домакинствата ще се равняват на 3 милиона лева заради значително по-ниската цена на природния газ. Само за миналия отоплителен сезон семейство, което отоплява жилище от 75 квадратни метра, е спестило около 700 лева от замяната на електрическата енергия със синьо гориво. От 1-ви юли цената на природния газ бе намалена с още 10%, което допълнително ще намали сметките през идните месеци.

От 15 август очаквайте и новата ни специална рубрика в блога за програма DESIREE Gas. Ще можете да научите всичко за програмата, както и ще имате възможност за задаване на персонални въпроси към нашия експерт програма DESIREE Gas Пламен Михайлов.