Китай е известен с древната си и величествена култура, но също така и с няколко много важни открития, които са били възприети от Западната цивилизация много след като в страната са станали широко разпространени. За разлика от други цивилизации, които са се прекланяли пред необяснимите „вечни” огньове, китайците са сред първите, които са разбрали какви предимства може да им донесе добиването и използването на природен газ.

Столетия преди Новата ера чрез сондажи е добиван природен газ, който е служел за изпаряване на водата за получаване на сол. Наличието на едно място на двете ценни суровини – сол и природен газ – превръща производството на сол в индустрия с огромни размери и значение.

През 211 пр.н.е. на дълбочина 150м. е използвана за първи път сондажна технология за добиване на природен газ. Въпреки че по това време били използвани главно бамбукови пръти и други примитивни инструменти машините за дълбоко сондирани се усъвършенствали постоянно и достигали до 600 м. дълбочина.

Priroden gaz v dreven Kitai

Бамбуков инструмент за добиване на природен газ в Китай. Източник www.epmag.com

С помощта на преносими бамбукови тръби се е изграждал тръбопровод, чрез който природният газ е транспортиран до необходимото място. Едно от подобренията включвало изобретяване на сондажната техника и технология. Желязна корона с кръгли ножове достигала на няколкостотин метра и прокарвала сондажен отвор с диаметър до 20 см. до направения отвор се спускала тръба, завършваща с смукателни и нагнетателни клапани, които задържат течността и я пренасят на повърхността, като движението им се предава от колело, задвижвано от животни. Чрез подобни технологии в Китай са успявали да добиват природен газ на дълбочина до 1000м., докато по същото време в САЩ са достигали едва до 500 м.