Приложението AMM Mobile помага за автоматизиране на дейностите по поддръжка на газопреносната мрежа и отчитане на потреблението на синьо гориво. Продуктът е уникален с това, че е изцяло вътрешна разработка – от идейния проект, внедряването, обучението на специалисти и поддръжката.

Днес ще ви разкажем за един от проектите, насочени към оптимизация на процесите и повишаване на ефективността и качеството в Овергаз, е AMM Mobile. Приложението, което работи под Android, вече се използва активно от близо 300 служители на компанията. Чрез него те извършват дейности, свързани с отчитането на потребното количество природен газ на битови и стопански потребители; активности, свързани с поддръжка на мрежата и управление на безопасността. В рамките на няколко минути служителите на Овергаз отчитат потребеното количество природен газ и извършват оглед на съоръженията, отбелязвайки необходими дейности по поддръжката им.

imgpsh_fullsize imgpsh_fullsize1 imgpsh_fullsize2

С технологичното решение само през 2017 г. са спестени над 45 000 листа хартия и десетки часове работа, които преди са били необходими за отчитане на показанията на разходомерите на газифицираните клиенти. Сега тази дейност се извършва чрез сканиране на маркировка със специален мобилен терминал, на който е инсталирано приложението. Друго важно предимство на мобилната система е получаването на информация в реално време, което дава възможност за незабавна реакция.

 

По думите на мениджъра на проекта Ивайло Добринов, мобилното приложение тепърва ще се развива, като съвсем скоро се очаква включването на допълнителни функции, които ще доведат до допълнителна оптимизация на процесите, по-добра информираност и по-висока удовлетвореност на битовите потребители.