Природният газ е бил познат и използван още в древността. Божественият произход на синьото гориво е бил основното обяснение за него в периода на древна Гърция, когато научният подход за обяснение на явленията не е бил достатъчно добре развит. От 1785 г., когато англичаните започват комерсиалното използване на природен газ, започва и „новата история” на синьото гориво. Кои са най-важните дати в последните два века от пътя на природния газ до нашия дом днес?

1785: англичаните успяват да създадат метод за производство на метан от въглища. Именно такъв газ се използва в първите двигатели с вътрешно горене и за улично осветление.

1881 г.: в американския град Фредония, Уилям Харт прокарва първия сондаж за добив на газ. Идеята се ражда след дълго наблюдаване на излизащите на повърхността на водата в близкия залив мехурчета. Така той решава да  прокара отвор откъм сушата към предполагаемото находище на газ. Девет метра под повърхността той достига до пласт, от който изтича газ, който той впоследствие улавя. Новосъздадената му фирма Fredonia Gas Light Сompany става пионер в бизнеса с природен газ. Харт е известен и като „бащата на природния газ”. Въпреки направения от Харт пробив обаче, използваният през XIX век газ за осветление се добива основно от въглища по   метода – въглищна газификация. Това е така  най-вече поради липсата на потенциал за създаване на технологии за пренос на природен газ от находищата. Газопроводите не са били на дневен ред преди Рокфелер.

1858: американският полковник Едуин Дрейк добива нефт и природен газ в Пенсилвания, които успява да транспортира до близкия град, където природният газ се използвал главно за осветление на сгради и улици. Това, което прави Дрейк, е истински пробив в познатите приложения на природния газ до момента и „отпушва” интересът и по-нататъшното развитие на газовата индустрия. Газовите лампи горят много по-чисто, а светлината от тях е много по-ярка – идеалният вариант за осветяване на улиците.

E. Drake

Едуин Дрейк (в дясно) в Пенсилвания за първите добиви на нефт и природен газ. Снимка: Drake Well Museum

1891: Изобретението на Робърт Бунзен, т.нар. бунзенова горелка, представя големите възможности на природния газ за производство на топлина и възможност за пълен контрол над нея. Бунзеновата горелка е известна най-вече от часовете по химия, в които е била активно използвана за предизвикване на химични процеси с образователна цел.

1900 – до днес

През миналия век технологията за добиване и транспортиране на природен газ се усъвършенства значително, което улеснява достъпа до синьото гориво и го прави все по-предпочитано и използвано. Природният газ намира приложение както в милиони домакинства по целия свят – за отопление, готвене и топла вода, така и в производството, транспорта и навсякъде, където е нужна икономична, ефективна и екологично чиста енергия.