На 19 октомври 57 лидери на световни енергийни компании и асоциации, представляващи европейския газов сектор, подписаха общ призив за ролята на природния газ за неутралност на климата

Международният газов съюз (IGU) и GasNaturally са предприели съвместна инициатива за подготовка и изпращане на писмо до президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, призоваващо институциите на ЕС да гарантират, че всички финансови механизми на Съюза припознават природния газ, възобновяемите и декарбонизирани газове и CCUS технологиите като незаменима част от енергийния преход към въглеродна неутрална икономика през 2050 г.

GasNaturally се обръщат с апел към изпълнителните директори на компаниите членки, като Изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ г-н Светослав Иванов е сред подкрепилите инициативата лидери.

Поводът за писмото е, че през следващите месеци институциите на ЕС и заинтересованите страни, представени в Платформата за устойчиво финансиране, ще обсъдят приемането на делегиран акт, класифициращ екологично устойчивите инвестиции за облекчаване и адаптиране изменението на климата.

Днес газът играе важна роля за балансиране на различните възобновяеми източници на достъпна цена, намалявайки емисиите на CO2 и гарантирайки надеждността на системата. Природният газ остава решаващ за улесняването интеграцията на възобновяема и декарбонизирана енергия и за намаляване на обществени разходи за енергийния преход. Поради това усилията за подкрепа и улесняване на декарбонизацията на газа следва да се разглеждат като екологично устойчиви инвестиции от предстоящия делегиран акт. Подписалите лидерите подчертават, че технологичният неутралитет е основен за определянето на правилата, за да се определи кои бъдещи инвестиции трябва да се считат за устойчиви.

Подходящо проектираните механизми за финансиране от ЕС трябва да позволят бързо заместване на въглищата с газ като преходно решение за преодоляване на инвестиционната и технологична пропаст. В средносрочен и дългосрочен план газовата система на ЕС трябва да бъде декарбонизирана чрез подходяща за целта политическа рамка, която включва увеличаване на възобновяемите и нисковъглеродните газове. Предвидима регулаторна среда за иновации и инвестиции във възобновяеми и нисковъглеродни газови технологии е необходима, за да генерира доверие на инвеститорите, да осигури технологичен напредък, да създаде повече работни места и да предотврати енергийната бедност.

Може да намерите целият текст на писмото до ЕК на английски и български език.

***

Международният газов съюз (IGU) съдейства за техническия и икономическия прогрес на световната газова индустрия. В престижната организация членуват 96 асоциации и дружества от 68 страни. Съюзът е основан през 1931 г. в Швейцария, а неговият Секретариат се намира в Дания. Овергаз е член на организацията от 2007 г.

GasNaturally е партньорство на осем асоциации по цялата верига за доставки на газа. Техните членове участват в проучване и производство на газ, пренос, дистрибуция, операции на едро и дребно, както и в транспорта на газ.