Продължаваме поредицата „Вие ни попитахте“, в която отговаряме на въпроси от нашата Facebook страница. Това е много добър канал за комуникация с нашите клиенти, които поставят във фокуса на вниманието същественото в днешния ден и дори ни провокират да направим прогнози за бъдещето…

И. Николов:

„Природният газ вече е с 56% по-евтин от тока“ – как се измерва това, ако не е тайна?

 

Статията в информационния сайт „Сега“ предизвика силен интерес. Тъй като темата е важна, ние споделихме журналистическия текст и на нашата стена във Facebook. За много потребители тази важна информация е недостъпна в „мейнстрийм“ медиите, макар че е фактологично вярна и практически полезна при правенето на правилния избор, когато става дума за отопление у дома. Разбира се, както често се случва, някои читатели реагираха с любимия на всички нас емотикон – ухиленото човече, сякаш представената информация е комична или манипулативна. Как всъщност се установява математически неоспоримият факт, че природният газ е по-евтин от електрическата енергия? Сравнението между различни източници е възможно: взема се едно и също количество енергия (мегаватчас) и се прави сравнение. В случая и електрическата енергия, и енергията на топлофикациите, и природният газ имат ясна цена, тя е обект на регулация от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), достъпна е в публичното пространство и поради това може да се сравнява. Кривата на природния газ в графиката показва, че синьото гориво де факто има цена (при едно и също количество получена енергия), която е по-конкурентна от електрическата енергия.

Т. Велков:

Октомври ще има ли повишение, както се случва напоследък???

Винаги цената на природния газ буди най-много въпроси, и това е обяснимо. Българското законодателство е предвидило един подход за потребителите на електрическа енергия и различен – за потребителите на газ. Докато КЕВР определя веднъж годишно цена на електричеството за бита (всеки 1 юли), то за природния газ няма гарантирана такава сигурност за крайния потребител. Цената се определя всеки месец, това създава ситуация на невъзможно планиране на разходите и несигурност у потребителите. Извън това, за да бъде ситуацията още по-несправедлива, при повишението на цената на газа българските власти отказаха да подпомогнат битовите абонати на природен газ (освен в краткия период декември 2021 г. – май 2022 г.).

Първата половина на 2023 г. потвърди очакванията за нормализиране на цената, като през м. юни общественият доставчик „Булгаргаз“ дори коригира надолу първоначално заявената цена пред КЕВР, като се мотивира с чувствително понижение на борсовите цени на сегмента „месец напред“ на нидерландската газова борса. Вие фокусирате вниманието ни върху месец октомври, което е обяснимо – през есенните месеци обикновено държавите запълват газовите си хранилища, но меката зима на 2022/23 година не доведе до изчерпване на нагнетените количества и в ЕС запасите останаха на ниво над 60%, а за хранилището в Чирен – 85%. На този етап няма предпоставки да се очаква доставна цена като тази през есента на изминалата 2022 г.

И. Кушев:

 

Само човек с обща култура под средната може да не намира логика в това, аз от години се чудя как метанът е екологично чист продукт? (Коментар под статията „Екоминистерството необяснимо отписа природния газ от мерките за чист въздух“.)

 

Ние в „Овергаз“ вярваме, че всички хора трябва да познават предимствата на природния газ – най-младото и най-чистото от всички изкопаеми горива. Природният газ е съставен почти единствено от метан – въглеводород, който няма миризма и цвят, но е висококалоричен. При изгарянето си отделя само вода и въглероден диоксид – а той се включва в чудото на природата, наречено фотосинтеза. Природният газ не отделя токсични съединения, киселинни оксиди, сажди и фини прахови частици. Незаменима е екологичната роля на природния газ в малки и големи градове, но особено силен е ефектът в мегаполисите – Ню Йорк, Лондон, Токио… Всички тези градове са достигнали такава висока степен на газификация и на еволюционно развитие, че на този етап не биха могли да функционират без газ – от готварските печки в техните петзвездни хотели до офисите в небостъргачите, които се отопляват и охлаждат с газови инсталации. Фактът, че често ни се налага да обясняваме предимствата на природния газ, говори за значителни пропуски в българската образователна система. А още по-притеснително е, че всички изкопаеми горива се поставят под общ знаменател.

 

––––––

*В текста е запазена оригиналната формулировка на въпросите, направени са минимални корекции в граматиката и пунктуацията.