Дългоочакваните промени по програма DESIREE Gas са вече факт. От началото на юли 2018 г. безвъзмездната финансова помощ за газификация на дома е увеличена от 20% на 30% от допустимите разходи, свързани с проектиране и изграждане на инсталацията. Втората новост е свързана с включването на таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа, която е в размер на 480,83 лева без ДДС. Общата сума на двата компонента и максималният размер на безвъзмездната помощ е 2347 лв.

Вече месец по програмата могат да кандидатстват и домакинства, които са получили финансиране по проекта. Те могат да получат компенсация в размер на разликата спрямо гранта при старите и новите условия.

 

Очакваните годишни икономии от замяната на енергоизточници като твърди горива и електроенергия с природен газ са оценени на над 3 млн. лева годишно в дългосрочен план. Изчисленията са на база високата ефективност и трайно ниската цена на енергията от синьото гориво, в сравнение с кой да е от все още популярните енергийни източници у нас. Изчислете колко ще спестите с природен газ с нашия енергиен калкулатор.

От стартирането на програмата клиенти на „Овергаз“ са получили над 1.827 млн. лева под формата на безвъзмездно финансиране на разходите за газифициране на дома. С новите условия и възможността за компенсиране на вече финансирани домакинства се очаква интересът да се увеличи в пъти. Възможността за получаване на безвъзмездна финансова помощ за дома ще продължи до обявения към момента край на програмата през юни 2020 или до изчерпване на финансирането. Свържете се с нас, за да разберете как можете да се възползвате от програмата.

 

Следващият ни блог пост ще бъде свързан с начина за кандидатстване и условията, на които трябва да отговарят домакинствата, за да кандидатстват по програмата. Ако имате въпрос, свързан с тази тема, напишете го като коментар под публикацията и ние ще Ви отговорим при първа възможност.