Енергийната криза и войната в Украйна приковаха публичното внимание върху различните енергийни източници, но на най-голям интерес се радва природният газ. Това не е случайно. Тук искам да се спра на три основни причини, като започвам с най-важната.

Природният газ е енергийният източник на XXI век: Въпреки че всички говорят за ВЕИ революция, през последното десетилетие светът всъщност минава на газ. През 2021 г. човечеството използва над 145 EJ енергия от газ, което е почти 25% от всичката първична енергия и около 1.5 пъти повече от сбора на хидроенергията, ядрената енергия и всички ВЕИ. Само в периода 2009–2021 г. потреблението на газ е нараснало с почти 40 EJ годишно, което отново е повече от ръста на всички нисковъглеродни източници, взети заедно (38 EJ/г.).

Природният газ завладява планетата, защото е чист, надежден, ефективен, отделя по-малко парникови емисии от въглищата (2–3 пъти) и нефта (-30%) и намира директно приложение навсякъде – електричество, отопление, транспорт, индустрия. Газовите централи могат да работят както за базова енергия, така и за регулиране на мрежата и пикова енергия. Няма по-ефективен енергиен източник за отопление от газа. Целият транспорт може да мине на газ и навлизането му там вече е в ход. Докато бе вързан към тръбите, нямаше потенциал за глобална търговия, но днес кораби, влакове, камиони и инсталации за втечняване и регазификация, които я правят възможна, никнат като гъби след дъжд. Добивът и потреблението растат главоломно. Ресурсите и запасите са гигантски и растат даже още по-бързо. А ако в сметките добавим и газовите хидрати по морското дъно, се оказва, че имаме енергия за хилядолетия напред, включително в България.

Природният газ осигурява храната на човечеството: Дискусията за газа все се върти около енергията. Малко хора си дават сметка колко голяма е ролята му в осигуряването на храни. Той е ключова суровина за производство на азотни торове (амоняк и урея). Без тях планетата може да поддържа максимум 3 милиарда души (на веганска диета) срещу 8-те милиарда днес (основно всеядни и все повече хапващи животински продукти). Потреблението ни на азотни торове расте с по-бързи темпове от населението и вече достига 117 милиона тона годишно. Те изискват 113 милиарда куб. М газ, което е около 1.5 пъти повече от общите нужди на огромен потребител като Германия. В допълнение – природният газ е суровина и за производството на различни химикали и пластмаси, които намират приложение във всеки аспект на живота ни.

Чист въздух има там, където се топлят на газ: Вече и малките деца научиха, че основният източник на замърсяване на въздуха в България (и почти всички не много богати страни) е битовото отопление с твърди горива. На този фон е важно да се знае с какво се топлят хората в развитите страни със сравним климат, които имат доста по-чист въздух от нас. Разбира се, основно с природен газ. Над 43% от енергията за отопление в ЕС идва директно от газ. Още около 10% идва като топлина от топлофикации, които над 90% са на газ. В отделни страни като Великобритания, Нидерландия, Германия, Белгия, Дания отоплението на газ тотално доминира (над 90%). Половината население на САЩ се топлят на природен газ, а около 5% – на пропан/LPG. Тук трябва да имаме предвид, че около една трета от САЩ живеят при доста по-топъл климат от нас, където климатиците (ток, но основно от газови централи) са напълно достатъчни за осигуряване на отопление. В България почти никой не се топли на газ (3%). Масово се топлим на дърва и въглища и/или ток. И точно затова нито можем да се стоплим, нито можем да дишаме чист въздух.

Тези три факта обясняват данните от новия World LNG Report 2022: Въпреки ужасяващо високите цени индустрията за втечняване, пренос и регазификация отчита физически ръст на обемите от 4.5% за 2021 в сравнение с предходната 2020 г. Дисбалансът между търсенето и предлагането е умопомрачителен. Към април 2022 г. са налични инсталации за втечняване с общ капацитет от 472.4 млн. т годишно. От другата страна на морета и океани стоят инсталации за регазификация с общ капацитет 901.9 млн. т годишно. Това значи, че потенциалното търсене е почти два пъти по-високо от теоретичното предлагане.

Природният газ вече има такова значение за човечеството, че може да съперничи на нефта.

Автор: Боян Рашев

Източник: Форбс