Вестител БГ осигурява телекомуникационната връзка и планира да развие модерната LoRaWAN мрежа в България и в Гърция

„Овергаз мрежи“ АД винаги е залагала на инвестициите в техника и технологии от най-ново поколение. Такъв е и един от новите проекти на компанията. Нарича се „Доверие“. Проектът предвижда изграждане на интелигентна мрежа за дистанционно наблюдение, отчитане и управление на ползването на природен газ чрез умни устройства в дома на всеки абонат. Изпълнител е друга фирма от семейството на „Овергаз“ – телекомът „Вестител БГ“ АД.

Още през 2016-2017 г. „Овергаз мрежи“ изгради и внедри модерна SCADA система, която позволява дистанционен отчет на разхода на природен газ на абонатите на компанията, а също така наблюдение и контрол на технологичните параметри, диагностика, управление и т.н. Сега е в ход

проектът „Доверие“ –

разгръщане на мрежа LoRaWAN и монтиране на смарт уреди, които позволяват не само дистанционно отчитане на консумирания природен газ, но и предоставяне на информация на битовите абонати за техния часов, дневен и месечен разход, така че лесно да контролират и оптимизират потреблението си.

Плановете са до края на 2025 г. да бъдат монтирани 100 000 смарт разходомера, а до края на 2026 г. всички битови абонати на „Овергаз мрежи“ да бъдат оборудвани с интелигентни измервателни уреди. Досега са доставени 15 000 броя. Първите 6000 вече са монтирани – в София и в с. Кабиле. Непосредствено предстои поставянето на умни уреди в Кюстендил, Пазарджик и отново в столицата.

Интелигентните разходомери са оборудвани с модул, който в изградена телекомуникационна среда (LoRaWAN) предава данни за потреблението. Те са с вграден клапан за дистанционно спиране на газа и разполагат със защити срещу аварийни събития. Smart устройствата позволяват разработването на нови и иновативни продукти и услуги. С LoRaWAN мрежа вече са обхванати кварталите в гр. София – „Симеоново“, „Манастирски ливади“, „Овча купел“, „Драгалевци“ и „Бояна“.

Коя е LoRa и как работи

Предаването на данни става чрез LoRa (LoRaWAN) – телекомуникационна мрежа (LoRa е съкращение от LongRange и означава пренос на дълги разстояния). LoRaWAN протоколът е широко популярен, когато става дума за интернет на нещата (IoT) или технологии за свързани устройства. В цяла Европа LoRaWAN използва радиочестотен диапазон 868Mhz.

Тази технология е много интересна, защото е съвместима с мрежи, изградени от различни оператори (от малки до по-големи). Много телекомуникационни компании – например KPN, Orange, SK Telecom, започнаха да приемат LoRaWAN, която им позволява да предлагат връзка и услуги в много страни по света.

LoRaWAN мрежата се състои от няколко елемента:

Крайни устройства/възли. Това са сензорите или приложенията, които събират данните за наблюдение. Такива са например сензорите за екологичен мониторинг, устройствата за проследяване и т.н.

Базови станции. За разлика от клетъчната комуникация, при която мобилните устройства се „прикачват“ към конкретната обслужваща ги базова станция в момента, при LoRaWAN устройствата/възлите не са свързани с определена базова станция. Вместо това всички данни, предавани от устройство, се изпращат до всички базови станции и всяка базова станция, която получава сигнал, препредава информацията към мрежовия сървър (обикновено базиран на облачно решение).

Мрежови сървъри: Те са „мозъците“ на LoRaWAN мрежата. Мрежовият сървър филтрира дублиращите се данни от различните базови станции и ги проверява, а после ги изпраща към съответното приложение за последваща обработка.

Базовите станции и мрежовите сървъри са свързани чрез един или няколко типа методи за пренос на данни и технологии – клетъчни, Wi-Fi, Ethernet или сателит.

Използването на този тип мрежа, в която всички базови станции могат да изпращат едни и същи данни към мрежовия сървър, изключва необходимостта за превключване на комуникацията от една на друга станция. Това е полезно за прилагане на активно проследяване например, при което обектите се придвижват от едно място на друго.

„Вестител БГ“ вече изгражда националната си LoRa мрежа,

която включва всички изброени компоненти – от съоръженията за инсталиране на базовите станции (радиомачти, държачи за антени, ел. инсталации) до хардуерни сървъри за създаване на собствен виртуален дата център. Дружеството планира да реализира LoRa мрежа, състояща се от над 500 базови станции, на територията на България и Гърция, като с предимство ще бъдат обхванати абонатите на „Овергаз мрежи“ АД.

Софтуерът за приемане, предаване и обработване на данни и команди от/към смарт разходомери вече функционира със следните приложения: управление на базови станции през Network server; събиране, обработване и съхранение на информацията, получена от Network server, на LoRa системата на “Вестител”; изпращане към „Овергаз мрежи“ АД на получените отчети от клиентските устройства; събиране, обработване и съхраняване на достъпната от Network server информация за LoRa устройствата и LoRa мрежата; наблюдение на устройствата – активност, аларми, състояние на батериите, брой на приемащите базови станции за всяко устройство, параметри на радиовръзката; изпращане на събития (аларми) към „Овергаз мрежи“ АД с цел предприемане на последващи действия.

ФОРУМ

“Вестител“ бе сред участниците в конференцията „Умните мрежи в България – добри практики и перспективи“, която се проведе на 18 ноември в София. На форума Валентин Величков представи проекта „Доверие“ и възможностите на изгражданата от телекома мрежа LoRa. Презентацията на г-н Величков бе на тема „Приложимост на SMART мрежите в разпределението на природен газ“.

Валентин Величков е изпълнителен директор на „Вестител БГ“ и е член на управителния съвет на Сдружението за електронни комуникации.