Какви са правата ни като потребители? Как чрез всекидневния избор на продукти диктуваме правилата на пазара? И защо с всяка покупка гласуваме за един или друг производител?

Тези и още други въпроси, свързани с потребителското поведение, служители на Овергаз дискутираха на 28-ми юли 2016 с Полина Берг и Никола Пенчев от социалната платформа „pravatami.bg: разкодираните закони“.

Отговорният избор

Обучението е част от проекта на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН „Отговорният избор“, като газовата компания е сред неговите инициатори. Целта на кампанията е да покаже, че чрез избора си, който потребителят прави, той насърчава или „наказва“ добросъвестните и не толкова търговци на пазара и техните производствени практики.

Интересен факт, който експертите от „Правата ми“ посочиха по време на срещата, бе, че над 70% от хората са купували поне веднъж продукт с изтекъл срок на годност, но само 30% от тях са потърсили правата си. Причината е, че повечето от потребителите не знаят какви действия да предприемат и към кого да се обърнат.

IMG_7599

Затова по време на дискусията служителите на Овергаз се запознаха с правата си при покупка онлайн, каква е разката между законовата и търговската гаранция на стоките, както и в какви случаи важат те. С помощта на ролеви игри работещите в газовата компания научиха как да предявят рекламация и към кого могат да се обърнат при неспазване на договорените условия.