Klientski centar Sofiagas selo Lozen

Седмият клиентски център на Софиягаз отвори врати в село Лозен.

На 11 декември официално бе открит седмият клиентски център на Софиягаз, който се намира в софийското село Лозен. На събитието присъстваха кметът на селото, Васил Станчев и изпълнителният директор на Софиягаз, Иван Чолаков, както и представители на висшия мениджмънт на Овергаз.

През целия ден в офиса на газоразпределителното дружество консултантите на Софиягаз посрещаха и отговаряха на въпросите на жителите на с. Лозен, пожелали да сменят енергоизточника си с по-ефективния и екологично чист природен газ. Клиентите бяха посрещнати с чаша шампанско, а на тръгване получаваха симпатични сувенири.

Представяме Ви блиц интервю на Иван Чолаков, който бе така любезен да отговори на няколко въпроса във връзка с разширяването на газоразпределителната мрежа в Лозен и откриването на клиентския център там.

Ivan Cholakov i kmetat na Lozen Vasil Stanchev.

С тържествено прерязване на лентата Иван Чолаков, изпълнителен директор на Софиягаз и кметът на село Лозен, Васил Станчев откриха клиентския център в село Лозен.

1. Колко дълга и какъв брой домакинства обхваща мрежата в Лозен ?

Изградената и функционираща мрежа в Лозен е дълга 3 км. и осигурява достъп до природен газ на над 600 домакинства и 11 обществени сгради.

2. За колко време бе изградена мрежата?

Трите километра мрежа изградихме само за 2 месеца.

3. Какви предимства дава газификацията на жителите на Лозен?

Осигуряването на достъп до газоразпределителната мрежа означава възможност за избор на по-ефективен, икономичен и екологично чист енергоизточник. Консултантите в клиентския център са на разположение на всички, които се интересуват от възможността да използват природния газ за отопление, готвене и топла вода. В момента Софиягаз има и изгодни промоционални предложения за нови клиенти, от които биха могли да се възползват и жителите на Лозен.

5. Има ли вече присъединени към мрежата потребители? Какви са били мотивите им за присъединяване?

Само до откриването на клиентския център към мрежата на Софиягаз са присъединени 20 битови потребители, а броят на желаещите да направят дома си по-топъл и уютен постоянно расте. До края на годината синьо гориво за нуждите на своята дейност ще използват производствената база на фирма „Виктория Нутс” и месокомбинатът „Коко”. Интересът към газификация в района е голям, тъй като природният газ е много по-ефективен и икономичен от електричеството, а в сравнение с твърдите горива повишава комфорта и уюта в дома без да създава допълнителни ангажименти.

7. Планирате ли в бъдеще разширяване на мрежата в района?

Не сме спирали да работим и ще продължаваме да развиваме газовата мрежа, за да могат всички жители в района да разполагат с тази изгодна енергийна алтернатива.

6. Къде местните могат да получат информация за природния газ и газификацията на дома?

Адресът на клиентския център в село Лозен е бул. Съединение 127 Г. Желаещите да получат повече информация за природния газ и възможностите за газификация на жилището могат да се обадят и на тел. 0700 11 110.