По време на Международната Esri потребителска конференция, състояла се през юли в Сан Диего, САЩ, президентът на глобалния лидер в сферата на геопространствените технологии Esri Inc. Джак Данджермонд обяви тазгодишните носители на наградата за специални постижения в областта на географските информационни системи (ГИС): Special Achievements in GIS Award. Отличията се присъждат на 1/20 от 1 процент от най-добрите ГИС проекти в цял свят и са най-престижните в сектора. През 2021 г. ръководството на Овергаз, най-голямата газоразпределителна компания у нас, започна процес по модернизиране и надграждане на наличната си ГИС система, тъй като инструментариумът вече бе морално остарял и спрян от поддръжка.

Реализираните функционалности на парче бяха довели до неконсистентна ГИС база данни, затруднения на операторите за работа с нея и множество други проблеми. Газоразпределителната компания подходи към изграждането на иновативна корпоративна ГИС система, която да е процесно ориентирана и да обхване всички бизнес процеси в системата на Овергаз, имащи нужда от ГИС данни. Партньори на Овергаз в този проект бяха Есри България и Методия АД. Иновативното решение бе базирано на ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Collector, ArcGIS for AutoCAD и други Esri компоненти, интегрирани в цялостна система. Внедрената иновативна Есри ГИС платформа постига голям организационен обхват и се използва във всички структури на компанията.

Основните резултати от внедряването й са: високо качество и интегритет на данните, по-добър контрол и управление на дейностите, автоматизиране на дейностите по планиране и проектиране на мрежата, оптимизиране на процесите по поддръжка и експлоатация, намаляване на разходите за привличане и присъединяване на клиенти и, разбира се, по-високо качество на услугите на Овергаз за крайните ѝ потребители.

„Съвременните ГИС инструменти са от особено значение за инфраструктурните компании. Важно е и качеството на цифровите данни. Мисля, че всички инфраструктурни компании с общи усилия могат да създадат механизъм за подобряването им и по този начин да облекчат както своята работа, така и работата на други компании и на крайния клиент“, коментира по повод внедряването на иновативната ГИС платформа Иво Гиздарски, Мениджър проекти ГИС в Овергаз.