Програма DESIREE Gas вече стартира и все повече хора се интересуват от възможностите, които предоставя тя. В серия от публикации ще ви запознаем с основните неща, които трябва да знаете, за да се възползвате от безвъзмездно финансиране за газификацията на вашия дом.

Кой може да се възползва от програма Desiree Gas

Кой може да се възползва от програма DESIREE Gas?

Основната цел на проекта е да насърчи газификацията сред българските домакинства, като един от резултатите от безвъзмездното финансиране се очаква да бъдат спестените 70 000 т въглероден диоксид годишно или над 1 млн. т въглероден диоксид. Икономиите от използването на по-ефективна енергия се оценяват на над 3 млн. лева годишно. Тези цифри се отнасят за предвидените над 10 000 домакинства, които ще започнат да потребяват природен газ вместо използваните до момента неефективни източници като електроенергия и твърди горива.

Все още твърде висок е процентът на хората, които използват неефективни енергоизточници за отопление, готвене и топла вода. Именно към тези битови потребители е насочен проектът, като желаещите да се газифицират към момента на кандидатстване не трябва да са започнали процедура по газифициране на жилището си.

Как можете да получите безвъзмездно финансиране по програма DESIREE Gas?

За да намалите с 20% първоначалната си инвестиция за газификация, трябва да посетите най-близкия клиентски център на Овергаз във вашия регион и за подадете Заявление за присъединяване. Не е необходимо да се занимавате допълнително с оформяне или изпращане на документи, всичко необходимо ще бъде изготвено от нашите консултанти. Те ще бъдат на ваше разположение по време и ще организират целия процес по осигуряване на безвъзмездната помощ

 

Имате допълнителни въпроси? Задайте ги като коментар под материала и ние ще ви отговорим 🙂