С 30% по-ниски са били средните месечни сметки на газифицираните домакинства за отминалия отоплителен сезон в сравнение с 2014/2015 г.

През отоплителен сезон 2015/2016 г. средната сметка на битовите потребители е 630 лв., при средна жилищна площ 104 кв.м. Това е с 30% по-малко в сравнение с предходния отоплителен сезон 2014/2015 г., когато разходът е бил в размер на 890 лв.

В графиката по-долу можете да видите средните сметки за отопление и топла вода на газифицираните домакинства за периода октомври 2015 – април 2016 г.,, разпределени в три основни групи, според площта, която отопляват.

Средни сметки за отоплителен сезон 2015 2016_1

Ако разгледаме средните месечни сметки на домакинствата, обитаващи жилища от 70 до 90 кв.м.,виждаме, че в сравнение с отоплителен сезон 2014/2015 г., тя е намаляла с 30% – от 109 лева на 76 лева. Основна причина за това е не само по-топлото време, но и по-ниската цена на природния газ – с 21% синьото гориво е било по-евтино за отминалата зима.

Средни сметки за отоплителен сезон 2015 2016

Поевтиняването на природния газ през последните месеци обещава още по-ниски месечни разходи през следващата зима. В сравнение с използването на електроенергия за отопление и подгряване на водата, разликата в сметките става все по-осезаема. Към това прибавяме и чувствително по-високия комфорт в дома, който осигурява газификацията – получавате топлина тогава, когато имате нужда от нея.

А ти, защо не си на газ?