Отоплителният сезон е към края си и е време да проверим какви са били разходите на домакинствата тази зима за различните енергоизточници.

Природен газ

Предвид цените на енергията за бита, за които ви информираме редовно, най-изгодно е било отоплението за отопляващите се на природен газ.

Sredni smetki za otoplenie na gaz 2015-2016

За разлика от миналия отоплителен сезон, през този разходите на газифицираните домакинства са били средно с 30% по-ниски, като най-голяма е разликата през ноември 2015 г. – средната сметка на домакинствата е по-ниска с 42%. Разходът на повечето семействата, избрали природния газ за отопление, готвене и топла вода тази зима е бил около 100 лв. на месец.

За разлика от отоплението с твърди горива, при което реалният размер на разходите е ориентировъчен, данните за потреблението и сметките на битовите клиенти на газ са реални. През месеците ноември, декември и януари средната месечна сметка на домакинства, обитаващи най-масовите като площ жилища в диапазона от 70 до 90 кв.м., е малко над 80 лева. Средният месечен разход на домовете с площ от 90 до 200 кв.м. се движат в рамките на 100-160 лв. В тези цени обаче се включва и разхода за топла вода и готвене, което е предимството на този вид енергоизточник.

Освен високата ефективност на природния газ, намаляващата цена на горивото в последните години също е предпоставка за все по-ниски разходи без това да се отразява на комфорта в дома.

Пелети

Ползващите пелети за отопление през зимата донякъде са компенсирали мръсотията при дървата и въглищата, но не и разходите. Около 380 лева е сметка за отопление на 65 квадрата площ за периода от ноември 2015 до януари 2016. При по-големите жилища от 100-120 квадратни метра сумата варира между 570-760 лева.

Дърва и въглища

Тази зима за пореден път излезе на преден план проблемът за замърсяването на въздуха в следствие на използването на дърва и въглища за битово потребление. Измерените нива на фини прахови частици във въздуха за пореден път достигнаха рекорди.

Освен реална опасност за здравето, разходите на домакинствата, използвали твърдо гориво за приключващия отоплителен сезон също не са били толкови ниски, колкото традиционно се смята у нас. Разходите за къщите, отопляващи се с въглища, са малко над 1000 лв. Те са покрили енергийните нужди с около 3 тона от горивото, които вероятно са купили накуп в края на лятото средно по 300-350 лева за тон. Освен въглища, домакинствата са използвали и по 2-3 кубика дърва за разпалване и така срещу 275 лева месечно са подсигурили зимата.

В зависимост от вида на използваната дървесина семействата избрали дърва за отопление са изразходвали между 10 и 12 кубика, а средномесечната им сметка за отопление е излязла между 116 и 140 лева. Тази сметка обаче не включва разходите за транспорт.

Електроенергия

Разходите на ползващите електроенергия за отопление са нарастнали значително тази година в сравнение с миналата. Причината е, че цената на тока продължава да расте. Киловатчас енергия, произведена с електричество, струва 18,6 стотинки, докато с природен газ два пъти по-малко –  9,9 стотинки. Живущите в апартамент от 70-90 квадрата са консумирали около 800-900 киловатчаса ел. енергия, което им е струвало средно 160 лева.

Количеството енергия, използвано от газифицираните домакинства през разглеждания период, е струвало с над 500 лв. по-малко от разхода на семействата, избрали електрическа енергия за през зимния период.

С планираното ново намаление на цената на газа от 1 април 2016 г. се очаква разходите на газифицираните домакинства да продължат да намаляват. Логично нараства и интересът на домакинствата към използването на природен газ като възможно най-доброто съотношение комфорт – цена.

Средни месечни разходи за отопление с дърва, въглища, пелети и природен газ за отоплителен сезон 2015-2016.