В предния ни материал ви запознахме с условията и начина за получаване на безвъзмездна финансова помощ за газификация на дома по програма DESIREE Gas.

Днес ще ви запознаем с основните финансови параметри или какъв е размерът на финансирането, осигурено от програмата, както и какви са допустимите разходи, които можете да покриете с безвъзмездната помощ.

Размер на финансирането по програма Desiree Gas

Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по програма DESIREE Gas?

Размерът на безвъзмездната помощ за газификация на дома е 20% от стойността на газовите уреди и инсталации, като тя може да достигне 1200 евро. За да ви бъде одобрена максималната сума, газовата инсталация трябва да включва кондензни котли. Ако бъдат използвани газови котли с високо КПД максималният размер на помощта е 1000 евро.

Важно е да знаете, че на практика не получавате директно безвъзмездното финансиране – то се поема от газоразпределителното дружество, а вие заплащате сумата за газификация на вашия дом без него. Пример: ако размерът на допустимите разходи е 4500 лева, то размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 750 лв. Така, дължимото плащане е в размер на 3750 лв., а не 4500 лв.

 

Какви са допустимите разходи?

Дейностите в част „проектиране“, които финансира проектът, включват разходи за изготвяне на проект (първоначална проверка, експертен и финансов анализ, подготовка на документация и др.), свързани с подготовката и изпълнението на подпроекта.

При техническото изграждане на инсталацията допустимите разходи включват закупуване и доставка на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация.

Програмата финансира следното газово оборудване едноконтурни и двуконтурни газови котли, газови конвектори, кондензни котли, газови бойлери от висок клас, радиатори, вътрешни отоплителни мрежи, автоматизация и други уреди, работещи с природен газ – всички, които са неразделна част от инсталацията на жилището с изключение на газови готварски уреди.

Важно е да знаете, че всички допустими разходи трябва да са извършени в един и същи период.

 

Пълна информация за това как да газифицирате дома си можете да получите в най-близкия клиентски център на Овергаз.

Имате допълнителни въпроси? Задайте ги като коментар под материала и ние ще ви отговорим 🙂