Какви решения би взел, ако беше начело на града си? Всеки може да се постави на кметското място в новата игра Save the city, разработена от комисия „Екология и здравеопазване“ на Международния делови конгрес. Целта на играта е да запознае жителите на един град с решенията, които прави всеки градски управител. Чрез поредица от симулации, играчът има възможността да допринесе за развитието на града си вследствие от решенията, които взема и да го направи световна екостолица.

SaveTheCity

Играта поставя участниците в реални ситуации и ги изправя пред дилеми, които всеки градски управител среща ежедневно в своята работа. Те включват въпроси като намиране на решения за повишаване на енергийната ефективност и избор на алтернативни горива за градския транспорт, внимателно обсъдени със съдействието на общинския съвет. От решенията на тези проблеми зависи развитието на на всеки град и поддържането на финансовата стабилност на общината.

Играчът кмет може да се допита и до градския съвет, за да направи по-информирано решение за съдбата на града си. Така например можеш да научиш повече за приложенията на природния газ и възобновяемите енергоизточници, както и тяхното въздействие върху градската среда. В симулацията играчите често се налага да отговарят на въпроси от медиите и коментари от гражданите за състоянието на града.

Интерактивната игра е достъпна безплатно на www.save-the-city.net на общо четири езика – български, руски, немски и английски.