След края на днешното закрито заседание на Комисията за водно и енергийно регулиране станаха ясни и новите, по-ниски цени на природния газ. Как ще се отрази намалението на крайната цена за бита и индустрията, вижте в графиките по-долу.

Цена на природния газ и ел. енергия за битови потребители

До днес включително цената на киловатчас енергия от природен газ за битови потребители е 9,9 стотинки, но от утре и валидна за следващото тримесечие ще бъде цената от 8,6 стотинки. Поредното намаление неминуемо ще се отрази на сметките за отопление, готвене и топла вода на газифицираните домакинства. А тези, които все още използват ел. енергия? За тях остава без промяна цената от 18,6 стотинки за киловатчас или с 10 стотинки повече, в сравнение с цената на синьото гориво. Така ако енергийните нужди, покривани с електроенергия ще излязат на едно домакинство, което обитава жилище от 80 кв.м. в нова сграда, около 200 лева, то за газифицираните цената ще е под 100 лв. на месец или над 2 пъти по-малко при същата норма на потребление.

Цена на природния газ и ел. енергия за стопански потребители

Значителното поевтиняване на енергията от природен газ ще се отрази и на стопанските потребители. От досегашните 8,3 стотинки за киловатчас цената за тях става 7 стотинки от 1 април. Намалението гарантира, че синьото гориво ще остане най-рационалното и добро решение за компаниите в стремежа им да постигнат най-добра себестойност на произвежданите от тях продукти и услуги. Цената на електроенергията за небитови потребители остава без промяна – 3,5 пъти по-висока от природния газ или 25,5 стотинки за киловатчас.