В края на март тази година проведохме проучване за удовлетвореността на нашите клиенти във всеки един от градовете, които снабдяваме с природен газ. Общо 5 122 битови клиенти от 30 града в страната взеха участие в проучването чрез онлайн анкета, кратко телефонно интервю или чрез попълване на въпросник в Клиентските центрове.

Резултатите от проучването показват, че 72% от клиентите ни, които вече са се възползвали от удобството и комфорта на природния газ, биха препоръчали на свои близки и приятели да се газифицират (Фиг. 1). Високият процент на препоръките от настоящи клиенти са доказателство за високата ефективност, удобство и комфорт, които природният газ осигурява в дома.

Klienti na Overgas preporychvali gazifikacia

Фиг. 1: Клиенти на Овергаз, препоръчвали газификация.

Основните мотиви за смяна на енергоизточника обикновено са желанието за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на битовите разходи без това да се отразява на топлинния комфорт в дома. Сред използваните енергоизточници за отопление преди преминаването на природен газ електричеството е с най-голям дял – 60% (Фиг. 2). Не e малък и броят на клиентите, които са избрали удобството от използването на природния газ, след като са се отказали от твърдите горива – дърва и въглища. Значителен процент от нашите клиенти са закупили жилищата си с вече изградена газова инсталация.

Energoiztohnik za otoplenie predi gazifikacia

Фиг. 2: Енергоизточник за отопление преди газификация.

Сред най-популярните ни услуги е SMS известяването – 70% от нашите клиенти всеки месец получават съобщения със стойността на разходите за природен газ за предходния отчетен период. Възможността за получаване на текстово съобщение за дължимата сума за потребено гориво е оценена най-високо от нашите абонати. В класацията на най-използваните услуги попадат и опцията за използване на електронно известие, плащане на сметките на равни месечни вноски, както и услугата „Самоотчет“ (Фиг. 3). Освен за удобство на нашите клиенти, тези услуги са създадени и в подкрепа на дългогодишния ни ангажимент към опазването на околната среда. Клиентите, които използват услугата електронно известие, например, само за месец спестяват 31 килограма хартия, което е над 13 стандартни пакета!

Nai-populiarnite uslugi sred klientite na Overgas

Фиг. 3: Най-популярните услуги сред клиентите на Овергаз.

Проучването за удовлетвореността на нашите клиенти ни помогна да получим ценна информация за техните потребности и очаквания към компанията. Броят на домакинствата, които използват природен газ, непрестанно нараства, което поставя пред нас отговорността да увеличаваме качеството на нашето обслужване.

Благодарим на клиентите, които се включиха в проучването и споделиха своето мнение и препоръки! Обратната връзка с Вас, нашите клиенти, е изключително важна за нас, за да можем да подобряваме и развиваме услугите, създадени за Ваше улеснение. Чувствайте се свободни да изпращате Вашите мнения и препоръки, като използвате формата за контакт на сайта или на блога, както и чрез акаунтите ни в социалните мрежи Facebook, Twitter и Google+.