Как да намалим замърсяването на въздуха и околната среда? Този въпрос ни „изненадва“ всяка зима, когато атмосферните нива на замърсяване отчитат превишени в пъти количества. Една от основните причини – използване на традиционни енергоизточници, за които отдавна се знае, че не са ефективни и влияят пагубно на природата, в частност и на хората. Решението е в замяната на тези енергоизточници с природен газ – мярка, която отдавна е възприета и отчита своите резултати от много други държави. Свойството на природния газ да не отделя сажди и прах във въздуха е причината всеки потребител на синьото гориво през 2017 г. да спести над 3 тона вредни вещества и емисии.

Освен домакинства, природен газ в България използват и много обществено-административни сгради, и представители на бизнеса – фабрики, пекарни, ресторанти, хотели, молове и много други. Всички те през 2017 г. са спестили общо 481 007 тона вредни вещества и парникови газове. За същия период е избегнато емитирането на над 25 000 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Вредни вещества, които оказват значително отрицателно въздействие и върху човешкото здраве. През 2017 г. „най-зелен“ град се оказва София, следвана от Стара Загора, Русе, Велико Търново и Варна, които също имат значителен принос към подобряване на състоянието на околната среда.

 

Повече за спестените емисии и вредни вещества от газифицираните потребители през 2017 г. вижте във видеото: