В таблицата по-долу можете да видите актуалните цени на енергоизточниците към 15 декември 2014 г.

Крайната цена на природния газ за битови потребители продължава да бъде по-ниска с 30-40% спрямо цената на някои от най-използваните енергоизточници като електричеството и газьола за отопление.

Ceni na energoiztochnicite_dekemvri 2014

Цени на енергоносителите, валидни към 15.12.2014 г. Цената е в лева/ кВтч с ДДС.

При сегашните цени на енергоносителите средната месечна сметка на домакинство, което обитава жилище от 100 кв.м. и използва електрическа енергия за отопление и подгряване на водата, се очаква да бъде около 244 лв. За сравнение, разходите на същото домакинство, но използващо природен газ, ще бъдат с 35% по-малко на месец или 155 лв. за отопление и подгряване на водата.

За разлика от предишния разглеждан от нас период, цените на котелното гориво, пропан-бутана и газьола за отопление са по-ниски с 10%. Цената на природния газ остава същата – 0,119 лв./ кВтч. С ДДС. Единственото увеличение е при цената на електрическата енергия – от 0,173 лв./ кВтч. през септември (справка, публикацията ни тук) до 0,189 лв./ кВтч през декември (цената е след увеличението на тока от 1 октомври 2014 г.).

Ceni na energoiztochnicite_Sept. vs Dek

1. Посочените цени включват ДДС (20%).

2. Цените на течните горива са на „Лукойл Нефтохим“ АД (ефективни от 15 ноември 2014 г.)

3. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 октомври 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 01.10.2014 г.).

4. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа.

5. В цените са отчетени КПД на отделните котли.

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.