Най-голямата промяна в цените на енергоизточниците от последния ни преглед на темата е драстичното поевтиняване на природния газ за битови и стопански потребители.

Ceni na energoiztochnicite za bitovi potrebiteli april 2016

С 10 стотинки за киловатчас е по-ниска цената на природния газ за битови потребители в момента, в сравнение с електроенергията. Огромната разлика със сигурност ще се задържи до края на второто тримесечие на 2016 г. За сметките на битовите потребители, заменили ел. енергия с природен газ това означава икономия от над 50% на годишна база. Ако вземем за пример годишните разходи за отопление с ток на къща от 100 кв.м. с изолация, то сумата, която домакинството трябва да заплати е близо 2000 лв., докато с природен газ осигуряването на необходимата енергия за същата площ ще е около 950 лв., което включва и разходи за топлата вода.

Поскъпването на пропан-бутана и газьола, чиято цена сравнително често търпи промяна, превръща двата енергоизточника в изключително неизгоден избор за битовия сектор.

Как са се променили цените на енергията за стопански потребители?

Ceni na energoiztochnicite za stopanski potrebiteli april2016

Поевтиняването на природния газ се отрази и на цената на суровината за бизнеса. Иван Иванов, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране, подчерта, че поевтиняването на природния газ води до повишаване на рентабилността и конкурентността на промишленото производство, което използва синьото гориво като основен енергоизточник. Сегашната цена на синьото гориво за стопански потребители е с над 70% по-ниска от тази на електроенергията – сериозна възможност за бизнеса чрез замяна на неефективна и скъпа енергия да постигне значителни икономии.

Biser Nikolov_Overgas

Бисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.