Българската частна газова компания „Овергаз“ планира да стане търговец на газ в региона на Югоизточна Европа с годишно газово портфолио от най-малко 1 млрд. куб. метра годишно, каза в интервю за ICIS Светослав Иванов, изпълнителен директор на „Овергаз“ и председател от Българска асоциация Природен газ.

„Овергаз не се е отказал от плановете си да участва в проекта за терминал за втечнен природен газ (LNG) в плаващия блок за съхранение и регазификация (FSRU) Вльора, Албания. Очакваме решението на албанското правителство за модела, по който ще се осъществи този проект, първо, и второ, изчакваме тестовете на 10 млрд. куб. метра  годишно Трансадриатически тръбопровод (TAP) във връзка с изходната точка Fia, която е много важна за връзката между TAP и терминала“, обясни Иванов.

На 14 юли 2022 г. американският доставчик на LNG „Екселерейт Енерджи“ (Excelerate Energy) и „Овергаз“ подписаха меморандум за разбирателство, съгласно който двете страни „ще започнат преговори „Овергаз“ да закупува до 1 млрд.куб.м. регазифициран LNG годишно за 10 години от „Екселерейт “ (или свързано лице)“, гласеше официално изявление.

Доставките ще бъдат осъществени „чрез FSRU Вльора и предложения тръбопровод Вльора-Фие, който се очаква да се свърже със съществуващата инфраструктура за природен газ в Южния газов коридор на Европа“, добави „Екселерейт“.

„Имаме амбицията да станем търговец на регионално ниво с годишно портфолио от най-малко 1 млрд.куб.м. годишно, но за нашата група като цяло е от много по-голям интерес да можем да създадем ново търсене, което да задоволим, отколкото да заемем съществуващите пазарни позиции на други играчи“, каза Иванов пред ICIS.

ТЪРСЕНЕ НА БАЛКАНИТЕ

Страните от Балканския регион могат да бъдат източник на ново потенциално потребление на газ, казаха пред ICIS Иванов и регионални газови търговци.

Балканите са регион, в който газовата инфраструктура е слабо развита в сравнение с целия Европейски съюз, допълни Иванов.

„Ние не се страхуваме от конкуренция, но според нас новото търсене на природен газ е приоритет и виждаме потенциал за това търсене в ново развитие на газоразпределителните мрежи на територията на България, Северна Македония и Албания,” каза пред ICIS Иванов.

Балканските газови участници казаха, че в региона на Югоизточна Европа съществуват възможности за подхранване на ново търсене на газ.

„На Балканите има слабо развита пазарна среда и инфраструктура, което пречи на увеличаването на потреблението на газ в региона“, обясни директорът на „Овергаз“.

„Екселерейт“ и „Овергаз“ биха могли да си партнират с други български или балкански доставчици на газ в региона за допълнителни обеми LNG, каза търговец на газ пред ICIS.

Миналия май албанската газова компания „Албгаз“ (Albgaz) и „Овергаз“ обявиха меморандум за разбирателство за регионално сътрудничество, което може да включва и предложения FSRU във Вльора.

Автор: Лука Димитров/ICIS