ВАРШАВА (ICIS) – Българският държавен доставчик „Булгаргаз“ очаква да получи поне 265 млн. лв. (136 млн. евро) като част от държавна схема за компенсации за нагнетяване на газ в хранилището „Чирен“ през 2022 г., дружеството посочва в свое изложение.

Схемата се разработва от нова работна група, създадена през февруари към българското Министерство на енергетиката.

Според обсъжданите предложения, компенсацията за обемите, нагнетени от „Булгаргаз“ към 1 ноември 2022 г., се очаква да възлезе на не по-малко от 265 млн. лв. (136 млн. евро), съобщава дружеството.

„Булгаргаз“ очаква този механизъм да бъде приложен в България, тъй като компенсациите са факт в други европейски държави, казва дружеството.

Нагнетяването е осъществено като част от плана на България за действие при извънредни ситуации в резултат на европейския регламент за минимални нива на запълване, посочва в доклада си държавният доставчик.

„В тази връзка „Булгаргаз“, както и другите ползватели на газовото хранилище в Чирен, нагнети количества над планираните при значително завишени цени,“ добавят от дружеството.

Механизмът за компенсации за газ може да бъде одобрен до края на годината по информация, която ICIS получи от няколко газови източника.

Според оценките, „Булгаргаз“ и частни компании са похарчили близо 500 млн. евро за съхраняване на газ в „Чирен“ миналото лято, ICIS научи от участници на пазара.

Ново правителство започна работа на 6 юни след парламентарни избори през април, като пое щафетата от служебното правителство, работило в продължение на 10 месеца, включително през февруари, когато е сформирана работната група във връзка със съхраняването на газ.

Новото правителство планира да промени методиката за компенсации, така че да не натовари държавния бюджет и да не увеличи дефицита, съобщава източник.

Автор: Лука Димитров/ ICIS