В края на януари председателят на Комисията на енергийно и водно регулиране Иван Иванов коментира пред медиите, че очаква сериозно намаление на цената на природния газ за потребителите. Според неговата прогноза цената се очаква да бъде намалена с повече от предложените 10% от Петьо Иванов, изпълнителен директор на „Булгаргаз“. В медийното пространство веднага се завъртяха цифрите от 15% и 20%, които е възможно да определят цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 г. Вчера „Булгаргаз“ публикува прогнозата си за падане на цената на синьото гориво с 20.64% от 1 април. Въз основа на тази последна и най-актуална информация логично възниква и въпросът как конкретно ще се отрази новото намаление на синьото гориво върху неговата крайна цена за потребителите  и респективно разходите на домакинствата?

Ако приемем, че през второто тричесечие на 2016 г. природният газ ще поевтинее с 20.64% това за крайния потребител означава 0.012 лв./ кВтч по-малко.

Цена на природния газ за първото и предполагаема цена за второто тримесечие на 2016 г.

В графиката по-долу можете да видите как би се отразило това намаление върху годишната енергийна консумация за домакинство в случай, че използва природен газ и ако е избрало електроенергия. В нашия случай използваме домакинство А) 3-членно семейство, което живее в София и обитава жилище от 75 кв.м. в сграда с изолация и нова дограма и е газифицирано; домакинство Б) със същите характеристики, но използващо електроенергия за отопление и топла вода.

Разходи при използването на природен газ и електроенергия от домакинствата.

Ако прогнозата за намаляването на цената на природния газ с над 20% се изпълни, то разходите на домакинство А ще бъдат значително по-ниски от тези на техните съседи Б.

Разликата в големината на сметките при използването на природен газ и електроенергия за отопление и подгряване на водата значително нарастна в последната една година. Газификацията на дома става все по-привлекателна инвестиция за хора, които държат на комфорта в дома без това да се отразява пагубно върху семейния бюджет.

* Цените в графика 1 са за кВтч с ДДС.

Разберете какви са възможностите за газификация на жилището ви като се свържете с нас на spesti.overgas.bg.

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.