snimka_3-ace_5458Фините прахови частици ще намалеят с 6 000 тона годишно, ако се газифицират домакинствата до газовите мрежи. Това обясни Никола Делев, мениджър „Екология и устойчиво развитие“ в „Овергаз Мрежи“. Той беше ключов лектор на експертната дискусия: „Интегриран национален план за енергетика и климат за периода до 2030 г.“, част от поредицата Energy Managers’ Forum.
Поводът за събитието е приемането на Пакета „Чиста енергия за всички европейци“, който залага по-високи цели за намаляване на въглеродните емисии, увеличаване дела на ВЕИ и постигане на по-висока енергийна ефективност, а държавите членки на Европейския съюз трябва да изготвят национални интегрирани планове за енергетика и климат.

На събитието Никола Делев представи резултатите, ако 350-те хиляди домакинства, които са близо до газоразпределителната мрежа, бъдат газифицирани. По думите му за 5 – 6 години присъединяването на тези потенциални клиенти ще намали с около 6 000 тона годишно на емисиите на прахови частици или близо 30% от емисиите на ФПЧ10 от битово горене, а парниковите газове ще са с 1.6 – 1.7 млн. тона по-малко годишно. Емисиите на парникови газове в Европейската схема за търговия с емисии ще намалеят с около 1 млн. тона годишно само от електроенергията, която няма да бъде произведена. Друг ефект ще бъде генериране на средно 230 000 МВч нови енергийни спестявания годишно.

Делев обясни, че бариера пред газификацията е първоначалната инвестиция, като уточни, че ако тя се преодолее, това ще позволи да бъдат осъществени целите, заложени в плана. В дискусията беше коментиран и един от подходящите инструменти за стимулиране на газификацията – програмата DESIREE GAS. Проектът финансира до 30% или до 1200 евро от разходите за газификация на домакинствата. В първоначалния си вариант границата е била 20%. Повишаването финансирането само с 10% е довело до увеличаване на възползвалите се домакинства с 3.5 пъти на месечна база.