Благодарение на съвместните усилия и предложения на експертите от Българска асоциация природен газ и активното участие на колеги от „Овергаз Мрежи“ от юли 2017 г. са в сила промени по оперативното ръководство за работа по проекта. Нововъденията значително улесняват кандидатстването и одобрението за получаване на безвъзмездна помощ за газификация на дома по програма DESIREE Gas. Част от тях включват:

Съкратена форма за кандидатстване;

Срокът за разглеждане и одобрение на заявленията е съкратен от 14 календарни на 5 работни дни;

Отпадане на изискването за предоставяне на допълнителни документи, като Квитанция за платени местни данъци и такси за имота, Становище за присъединяване на имота от ГРД и др.;

Потребители, които са сключили договор за присъединяване преди 7.7.2016 г., но към момента на присъединяване не са присъединени към газоразпределителната мрежа, също имат право да кандидатстват за получаване на безвъзмездна помощ.

За една година от началото на проекта през август 2016 г., потребителите, които са избрали природният газ за отопление, готвене и топла вода, са усвоили безвъзмездна помощ в размер на 900 хил. лева. До края на август 2017 г. домакинства от 27 населени места, част от лицензионната територия на Овергаз, са се възползвали от възможността, която предоставя програма DESIREE Gas. Най-много средства за газификация на жилището са получили живеещите в София, Разград, Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Ямбол, Попово, Монтана и Кюстендил.

%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%b5

70% от газифициралите се по програмата обитават многофамилни жилищни сгради, а останалите 30% – еднофамилни къщи. Най-заменяният енергоизточник е електроенергията – 70% от домакинствата, следван от дървата, които вече не използват 28% от потребителите, избрали икономичната и екологична енергия от природен газ, и въглищата – 2%.

%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80

 

Разберете как да получите безвъзмездно финансиране за газификацията на вашия дом в най-близкия клиентски център на Овергаз или като се свържете с нас чрез формата тук.