Свързахме се с нашия колега Владислав Корчев, мениджър „Обслужване на клиенти“ в „Овергаз Мрежи“, за да ни разкаже как да оптимизираме разходите си за енергия.

Влади, как да направим правилен избор на газов уред (котел)?

Влади: Газовите котли могат да бъдат двуконтурни (директно произвеждат вода за битови нужди и вода за отопление чрез отоплителна система) и едноконтурни (производството на вода за битови нужди се извършва чрез допълнителен уред – обемен бойлер). Изборът на котела се определя от броя на членовете в домакинството, размера на жилището, броя на баните и др.

Всички закупени от Овергаз газови уреди имат гаранционна поддръжка и сервиз, осигурени от компанията. Може да се консултирате с нашите колеги от „Овергаз Директ“ и „Битови клиенти“, преди закупуване на нов газов уред.

Съветваме ви: Двуконтурните газови котли имат два независими режима на работа (летен и зимен) за отопление и производство на битова гореща вода (БГВ). Когато нямате необходимост от отопление на жилището (летния период), уверете се, че газовият котел работи единствено в режим за производство на БГВ (летен режим).

Как да изберем правилната мощност на котела?

Влади: Газовите котли имат минимална и максимална мощност. Мощността на използваната отоплителна инсталация (радиаторите) трябва да отговаря на диапазона на мощност на котела. В случаите, когато мощността на инсталираната отоплителна инсталация е по-малка от минималната мощност на котела, уредът започва да включва и изключва често, което неизбежно води до преразход на газ и амортизация на котела. Когато мощността на използваната отоплителна инсталация е по-голяма от максималната мощност на котела, уредът няма да достигне желания от клиента температурен комфорт.

Обърнете внимание: Недостатъчната мощност на отоплителната инсталация (недостатъчен брой и/или размер на монтираните радиатори) не може да бъде компенсирана с по-мощен газов котел. В тези случаи в жилището не се достига необходимият температурен комфорт, а обемът на консумираната енергия (природен газ) нараства значително.

Как се задават настройките на газовия уред?

Влади: Котелът трябва да е въведен в експлоатация и настроен от оторизиран сервизен техник. Настройката трябва да бъде извършена съобразно спецификите на жилището, нуждите на клиента и отоплителната инсталация.

Съветваме ви: При въвеждане в експлоатация на газовия уред задължително изискайте от сервизния техник протокол за въвеждане в експлоатация на котела.

Какви са видовете програматори и как се използват?

Влади: Използването на седмичен програматор води до икономия, вследствие увеличаване ефективността на отоплителната система. В зависимост от вида на програматора те биват:

– Стаен регулатор със седмична програма тип On/Off – намаляване на сметката за енергия с 2 %;
– Стаен регулатор със седмична програма с PiD регулиране (отчитащо отклонението на зададената температура от реалната стайна температура) – намаляване на сметката за енергия с 3%;
– Регулатор по външна температура със седмична програма с PiD регулиране (отчитащо отклонението на зададената температура от реалната стайна температура) – намаляване на сметката за енергия с 4%;
– Регулатор с мултизонален контрол (регулатор предоставящ възможност за индивидуална настройка на температурата във всяко помещение) – намаляване на сметката за енергия с 5% .

Обърнете внимание: Настройката на програматора спрямо начина на живот и обитаване на помещенията води до значителна икономия. Всеки градус в по-малко на стайната температура води до икономия на гориво с около 5%. Всеки градус в повече – до 5% по-висок разход.

Каква е подходящата инсталирана мощност на радиаторите?

Влади: Мощността на отоплителната инсталация (радиаторите) трябва да отговаря на топлозагубите на жилището, т.е. монтираният котел трябва да е подбран съгласно инсталираната мощност.

Правилно оразмереният проект на отоплителната инсталация е гаранция за оптимален разход на енергия и лесен избор на подходящ газов котел за конкретното жилище.

При използване на кондензен котел отоплителната инсталация трябва да е оразмерена правилно, т.е. радиаторите трябва да имат по-голяма площ на отдаване на енергия. Тъй като КПД при кондензните газови котли зависи от температурния режим, за който е оразмерена отоплителната инсталация, КПД се повишава при по-ниски температурни режими – напр. 40/30 градуса температури на подаване/връщане и обратното. Въпреки това, КПД на кондензен котел е по-високо от КПД на конвенционален котел при монтирането им в аналогични високотемпературни отоплителни инсталации. При монтиране на кондензен котел във високотемпературна отоплителна инсталация е силно препоръчително той да работи с управление по външна температура. Управлението намалява температурата на подаване на котела при повишаване на външната температура, като по този начин котелът работи с по-висок КПД.

Монтирането на термоглави на радиаторите позволява индивидуален контрол на температурата във всяко помещение, което предотвратява излишното прегряване на помещенията и води до значителна икономия на енергия.

Съветваме ви: В случай че използвате едновременно термоглави и седмичен програматор, следва да спазвате следното правило – в помещението, където е поставен програматорът, термоглавата трябва да е максимално отворена.

Не затваряйте напълно термоглавите на радиаторите в стаи, които не желаете да отоплявате. Това нарушава нормалния режим на работа на цялата отоплителна инсталация и газовия котел, което води до преразход на природен газ.

Ето и още няколко ценни съвета от Влади по темата:

– Изолирането на тръбите на отоплителната инсталация води до намаляване на топлозагубите в помещения, където отоплението не е необходимо или желано – например в котелно помещение, мазе, килер и т.н.
– Отоплителните тела (радиаторите) не трябва да бъдат покривани (от мебели) или поставяни в ниши. Свободната циркулация на въздух около тях осигурява по-голяма ефективност.
– Монтирането на термоглава във всяко помещение води до значителна икономия на енергия. При достигане на желаната температура във всички помещения, термоглавите затварят вентилите на отоплителните тела, при което е необходимо да се осигури минимален дебит за помпата на котела. Това се осъществява посредством преливен клапан, монтиран между подаването и връщането под котела.

Благодарим на Влади Корчев за полезните насоки.