През месец октомври 2021 година нашата компания озари още 939 български домакинства с уютната топлина на синия пламък. Въпреки пандемичната обстановка и промените в цената на газа, броят на новите битови клиенти за месеца надскача миналогодишния най-висок резултат в това отношение, което ни мотивира да потърсим коментара на Владислав Корчев, мениджър „Обслужване на клиенти“ в „Овергаз Мрежи“. Ето какво каза той:

Резултатите ни се дължат на активната работа и всеотдайност на колегите в клиентските и сервизните ни центрове.

Искам да благодаря на всички колеги на първа линия, които, въпреки усложнената обстановка, изпълняват своите задължения при пряк контакт с клиентите. С общи усилия можем да постигаме добри резултати.