Следващата седмица се очаква Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме нова, по-ниска цена на природния газ за битови и стопански потребители. С новото намаление цената на синьото гориво се доближава до стойностите си от 2007 г.

Цени на енергоизточниците за битови потребители

При предишното ни обсъждане на цените на енергоизточниците разликата между електрическата енергия и природния газ беше 40%, но с новото очаквано намаление до 8,6 стотинки за киловатчас енергия от синьото гориво тази разлика вече надхвърля 50%. По-изгодно ли е използването на природен газ в бита от електроенергия? В този случай отговорът е еднозначно „да“. Нека сравним разходите на две домакинства, които отопляват площ от 80 кв.м. в нова сграда. Според актуалните цени разходите на семейството, което е избрало електрическа енергия за основен енергоизточник за отопление са близо 200 лв., докато сметката на газифицираното е около 90 лв – над два пъти по-ниска. На годишна база или в дългосрочен план икономиите, които могат да бъдат реализирани от замяната на електрическата енергия с природен газ не са за пренебрегване.

 

Що се отнася до останалите енергоизточници, не се забелязва значителна разлика. Лекото поскъпване на пропан-бутана от 9,5 стотинки за киловатчас до 10,5 стотинки е единствената по-голяма ценова промяна, спрямо предишния месец.

 

Забележка:

1. Посочените цени включват ДДС (20%).

2. Цените на течните горива са на “Лукойл Нефтохим” АД.

3. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 ноември 2015 г. (съгласно Решение на КЕВР № Ц-35 от 01.11.2015 г.).

4. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа.

5. В цените са отчетени КПД на отделните котли.

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.