На 9 юни 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществени обсъждания във връзка с предлаганите от 1 юли цени на електроенерията. Дискутираното увеличение на цената на електроенергията за битови потребители е средно 2%. А според последното предложение на Булгаргаз, свързано с цените на природния газ, за третото тримесечие на 2016 година цената на синьото гориво ще поевтинее с нови 10% до 0.081 лева/Квтч.

Решението за крайните цени предстои да бъде взето в края на месеца. Ето как обсъжданите промени при тези два енергоизточника биха се отразили на крайната цена на бита.

Цени на ел. енергията и природния газ второ тримесечие

Цени на ел. енергията и природния газ трето тримесечие

Ако обсъжданите прогнозни цени на двата енергоизточника бъдат утвърдени в края на месеца от КЕВР, то природният газ за битови потребители става с 57% по-евтин, отколкото ел. енергията. Това означава и над 50% по-ниски разходи на домакинствата, които са избрали синьото гориво за отопление, готвене и топла вода. С тенденцията за намаляване на цената на природния газ и увеличаване на ел. енергията превръща преминаването на природен газ за едно домакинство в дългосрочна инвестиция с бърза възвръщаемост.

Още причини да се газифицирате още днес.

 

Biser Nikolov_Overgas

Бисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.