Вижте предишния ни пост за това как се образува цената на природния газ.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) контролира прилагането на утвърждаваните от нея в края на всяко тримесечие цени за продажба на природен газ от обществения доставчик „Булгаргаз” ЕАД. Комисията утвърждава и Цените за разпределение на природен газ на 2-5-годишни регулаторни периоди. Допълнителна информация за функциите и правомощията на ДКЕВР можете да получите от Закона за енергетиката, както и от Наредбата за регулиране на цените на природния газ.

Един от въпросите, който вълнува много хора, е дали природният газ е наистина конкурентен на другите горива енергоизточник. Графиката по-долу показва сравнение между крайната цена на природния газ за битови потребители (осреднена за газоразпределителните дружества на Овергаз) и на други енергоносители (също при осреднени цени за всеки от тях).

Цените са в лева/ кВтч с ДДС и с включено КПД на отделните котли.

Посочената цена на природния газ в графиката включва средната крайна цена на синьото гориво за битови потребители на газоразпределителните дружества на Овергаз. От 1 април 2013 г. тя е по-ниска с 2,8 % (средно за всички дружества).

Към днешна дата природният газ е един от най-конкурентните енергоизточници. Природният газ е безопасен, лесен и удобен за използване. С употребата на синьото гориво се намаляват и количествата вредни емисии в атмосферата (той изгаря много по-малко в сравнение с други). Това са само част от причините над 50 000 домакинства в България да използват природния газ за битови нужди.

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.