Диалог, откритост, прозрачност, създаване на общност и изграждане на доверие бяха акцентите в изказванията на специалистите в разговора на тема „Силата на вътрешните комуникации“, който Българската мрежа на Глобалния договор проведе виртуално в края на юли 2020 г.

Гергана Петровска, Мениджър „Вътрешни комуникации“, Овергаз, Меглена Генева, Директор „Комуникации и КСО“, ТехноЛогика, и Теодора Борисова, Мениджър “Връзки с институциите и комуникации”, Солвей Соди споделиха своя опит, постижения, трудности и предоставиха актуални примери от практиката си за ангажиране на служителите и създаване на общности, разказаха какви инструментите на вътрешните комуникации използват и защо обединението около корпоративните ценности е ключово за компаниите и хората в тях.

“Специалистите, които ръководят вътрешните комуникации са като диригенти: те получават нотите от висшия мениджмънт, задават темпото към музикантите – мениджърите и чрез тях достигат до служителите, публиката за чиито аплодисменти в края на изпълнението се борим”, с тези думи Меглена Генова откри представянето на своята дейност в “ТехноЛогика”.

Тя разказа, че в работата си за българската софтуерна компания е срещала предизвикателства в общуването със служителите, но индивидуалният подход й е помогнал да стигне до тях. Утвърждаването на фирмената култура тя свърза с вслушването в предпочитанията на хората – така се раждат клубовете по интереси, ежегодният технологичен семинар и проектът, реализиран с участието на служителите и изпълващ ги с гордост – ТехноМеджик Ленд.

„Компаниите в днешно време са се превърнали в новите семейства, предвид грижата и политиките, насочените към добруването на служителите, както и времето, което прекарваме на работните си места. Ако служителите в една компания търсят пътя един към друг и се стремят заедно да намират ефективни решения, успехът й е по-сигурен и устойчив. Затова основните цели на “Вътрешни комуникации” в Овергаз са две: утвърждаване на корпоративната култура cum & panis или “заедно за хляба” и предоставяне на актуална информация за новостите в Овергаз общността. Държим колегите да имат достъп до обективни данни за външната и вътрешната среда, в която нашата компания реализира своята дейност.”, уточни Гергана Петровска, мениджър на процеса в енергийната компания.

Тя даде конкретни примери за проекти, реализирани от нейния екип, в контекста на мотото “Всеки има нужда от добра компания”. Сред тях се нареждат “Един от нас в Овергаз”, “Намери ключа към другия”, отбелязване на световния ден на думата “Благодаря”, видео поредица с участието на служители, чрез която с чувство за хумор се разискват най-често срещаните проблеми във взаимоотношенията във всеки офис: скептицизъм, клюки, неуважение, нежелание за нововедения и промяна и др.

“Пандемията създаде усещане за сплотеност. Тя изведе на преден план кризисните комуникации и най-вече тяхната сила да обединяват и извеждат общността. Наблюдаваме колко интензивно тече обменът на информация – не само от страна на мениджмънта към служителите, но и обратно”, това сподели Теодора Борисова от Солвей Соди.

Тя акцентира върху спецификата на работата в химическия завод и изпълнението на стандартите за безопасност, в което значима роля играе именно комуникирането със служителите и тенденцията за увеличаване на доброволците. Заводският бюлетин, който напомня правилата за безопасност и ги запознава с т.нар. near missed ситуации, е неизменна част от дейността на отдела й. Уникален пример за силно лидерство в Европа е Фондът за солидарност в полза на служителите от групата Солвей, създаден от доброволни вноски на мениджърския екип.

Проектите на Глобалния договор и Българската Мрежа помагат на компаниите да изявят своята социална отговорност и да запознаят и ангажират служителите си с Целите за устойчиво развитие на ООН. И трите компании изтъкнаха предимствата на колективните проекти, сред които “Гордея се с труда на моите родители”, “Игри за добрини”, “Световния ден на околната среда”. Експертите бяха единодушни, че отличната репутация на компаниите в Мрежата и ресурсите, предоставени по проектите, убеждават мениджмънта в ползите от участието, спомагат за професионалното им изпълнение и най-важното – заедно постигат много по-голям ефект за бизнеса и обществото.

Онлайн срещата привлече разнообразна аудитория от компании – членове и приятели на БМГД – експерти и мениджъри комуникации, КСО специалисти, човешки капитал и ресурси, връзки с обществеността. Срещата е първото събитие от поредица други, замислени от организаторите да се случат през есента, с цел обмяна на експертен опит и отваряне на темите към по-широка публика.