На 16 февруари, в Стара Загора се проведе дискусия на тема „Въглищата и зеленият преход – новите реалности и предизвикателства за България“, организирана от Института по енергиен мениджмънт и Американската търговска камара в България.
По време на дискусията бяха обсъдени почти всички аспекти на бъдещето на въглищните централи, проблемите пред българската енергетика, ролята на газификацията и инструментите за постигане на целите на енергийния преход.

На форума стана ясно, че до средата на март трябва да бъдат представени основните теми за предоговаряне – новите цели и възможности, които да бъдат отразени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Председателят на Българска асоциация природен газ и изпълнителен директор на „Овергаз Инк.“ – Светослав Иванов, изтъкна някои от важните проблеми пред българската енергетика:

„Българската енергетика има различни проблеми от тези на останалите държави членки на Европейския съюз. Тя губи 2/3 от първичната енергия в процеси на пренос и преобразуване. Освен това харчи пъти повече енергия за единица БВП. Това предопределя необходимостта от нестандартен подход при реализиране на прехода към въглеродно неутрална енергетика. Основната причина за това е, че по-голямата част от въглеродния отпечатък на енергетиката в България се дължи на силно централизираното производство на крайна енергия. Това причинява сериозни загуби на пари и ненужни емисии на въглероден двуокис.“

Най-ефективният инструмент за постигане на целите на прехода е децентрализацията в производството на крайна енергия, подчерта Светослав Иванов. Като способ за високи резултати посочи именно газификацията. Г-н Иванов даде пример за това как газификацията на 1 млн. български домове ще намали въглеродния отпечатък много повече от резултата, който може да се постигне от затварянето на базираните на въглища електро генериращи мощности. За разлика от средно статистическите енергетики в ЕС, природният газ в България е решение, а не проблем. Причина за това е в далеч по-малка степен използвания му потенциал тук в нашата страна, в сравнение със степента на газификация в другите страни. Газификацията не е само изгаряне на „фосилен“ природен газ. Тя е и развитие на модерна инфраструктура и много нови устойчиви работни места за висококвалифицирани кадри.

На събитието присъстваха още Еленко Божков, зам.-министър на енергетиката, а участие в дискусията взеха още представители на общинското ръководство на община Стара Загора, бившият депутат от ПП Радослав Рибарски, много бивши и настоящи енергетици от въглищните електроцентрали в маришкия басейн и други.