Замразихме цените за нашите услуги и намалихме със 70% неустойките за бизнеса, казва инж. Кирил Марковски, изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи“

– Инж. Марковски, приключи трудна икономическа година. Какво се промени на газовия пазар?

– Ако погледнем дори само 10 години назад, трябва да кажем, че бе извършена огромна работа от газоразпределителните дружества в страната и природният газ стана много по-достъпен и много по-предпочитан източник на енергия. За бизнеса това е най-доброто, а често пъти и единственото решение – например в стъкларската или стоманодобивната индустрия. И огромен брой домакинства в последните години избраха природния газ като съчетание на сигурност на доставките, чиста енергия и достъпна цена. Този ценови шок, който дойде като следствие от геополитическата ситуация, бе смекчен чрез отпуснати от държавата компенсации само за предния отоплителен сезон, а сега виждаме „мълчалив отказ“ хората да получат държавно подпомагане. Има усещане за дълбока несправедливост – по един начин се третират потребителите на електрическа енергия и по друг начин – клиентите, които са избрали природния газ. Няма обяснение за този двоен стандарт, още повече че като член на ЕС България трябва да се придържа към принципа на равнопоставеност.

– Наскоро „Овергаз Мрежи“, което е най-голямото газоразпределително дружество в България, съобщи, че прави жест към бизнес клиентите си, свързан с намаляване на задълженията им…

– Компанията предложи на корпоративните си клиенти допълнителен механизъм за намаляване на сумите, натрупани като годишни неустойки за 2022 г. При пълно отсъствие на държавна подкрепа решихме да подпомогнем бизнеса, като му дадем възможност да плаща заявените, но недовзети или надвзети количества природен газ по цената от 2021 г.

В договорите ни със стопански клиенти дължимите годишни неустойки за 2022 г. се изчисляват при средноаритметична цена за доставка в размер на 182,68 лв. за MWh. Но тази цена бе заложена преди значителното влошаване на ситуацията на пазара на природен газ в началото на 2022 г. „Овергаз Мрежи“ прецени, че е справедливо да намали базата за изчисляване на неустойки. В писмо до абонатите им предложихме намаляване на средноаритметична цена за доставка, при която ще се изчислят годишните неустойки за 2022 г., от 182,68 лв. на 59,68 лв. за MWh – каквато бе средноаритметичната цена за доставка на природен газ за 2021 г.

– Това е огромно намаление. На практика “Овергаз” се лишава доброволно от тези пари?

– Точно така, това означава намаляване на натрупаните от корпоративните клиенти неустойки с близо 70%. Тази мярка е без аналог не само за газовия сектор, но и за целия енергиен пазар. Дадохме на фирмите спасителна „глътка въздух“ в края на трудна година, в която официално обявената инфлация доближи 19 процента.

Нашето разбиране за бизнес е такова. Ние не продаваме просто някаква стока или услуга, ние изпълняваме важна обществена функция. Доставяме най-ефективната и екологично чиста енергия, която трябва да бъде достъпна за всички – това е философията на „Овергаз“ от самото създаване на дружеството през 1991 г. При непрестанната си комуникация със своите клиенти бяхме наясно с трудностите, с които се сблъскаха през последната година. Пазарната ситуация не позволяваше да се правят адекванти прогнози, свиването на потреблението, разминаващо се драстично със заявените количества, беше въпрос на оцеляване на фирмите. Задаваха се редица фалити и вълна от невъзможност потребителите да покриват задълженията си за природен газ. Държавата не помогна с нищо на тези потребители, напротив – усложни тяхното положение, като предостави пазарно предимство, чрез компенсациите за електроенергия, за техните конкуренти. Затова ние взехме решение да помогнем на нашите клиенти. „Овергаз Мрежи“ доставя природен газ на повече от 3500 корпоративни и над 85 000 битови потребители.

– Защо според вас държавата остава пасивен наблюдател?

– Разбира се, добре ще е и държавата да се задейства. Очакваме компетентните институции да осигурят компенсации на потребителите на природен газ, така че да са равнопоставени на потребителите на електрическа енергия. За съжаление досега подобни действия липсват. Крайно време е държавата да осигури помощ за домакинствата, потребяващи природен газ.

Клиентът получава фактурата, вижда сумата за плащане, но не знае как е формирана цената на природния газ, кой я е поискал, кой и защо я е одобрил, каква е ролята на т. нар. обществен доставчик – „Булгаргаз“ и какво точно прави КЕВР. Ние, като социално отговорна компания, за да смекчим шока за потребителите, запазихме без промяна повече от една година всички онези компоненти в крайната цена, които са свързани с нашата дейност. Но няма как да влияем на другите компоненти. Водихме разговори с компетентните институции, заедно всички асоциации за природен газ, а също и националният омбудсман, многократно отправяхме призиви и предлагаме варианти да се продължи Програмата за компенсиране на битови потребители на природен газ и топлофикационни дружества, които използват като основно гориво природен газ. Но реакция няма, а вече сме в средата на отоплителния сезон. Единствено Народното събрание през юли прие намалена ставка за ДДС – 9%, само за компонента „доставка на природен газ“, и това е мярката на държавата за цялата 2022 г.

От друга страна, електроенергията за битовите потребители не бе увеличена, а корпоративните потребители на електроенергия получиха компенсации за цялата разлика между 250 лв. и борсовата цена. Държавата само с тази мярка за няколко месеца изхарчи над 5 млрд. лева от държавния бюджет, а за компенсиране на всички потребители на природен газ бяха необходими едва 100 млн. лева. Представете се как се работи в тази среда – производители на едно и също нещо в съседни градове например плащат различни цени за енергия. Скъпата, замърсяваща, с огромни технологични загуби и немалко кражби електроенергия е дотирана, а екологичният и високоефективен природен газ – не. Тази несправедливост е необяснима и неприемлива. Но за нас няма съмнение, че цената на синьото гориво ще се нормализира и скоро ще стане достъпна отново за всички.