В таблицата по-долу можете да видите актуалните цени на енергоизточниците към 26 февруари 2015 г.

Ceni energoiztochnici_fevruary 2015

Цени на енергоизточниците, актуални към 26.2.2015 г.

1. Посочените цени включват ДДС (20%).
2. Цените на течните горива са на „Лукойл Нефтохим“ АД.
3. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 октомври 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 01.10.2014 г.).
4. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа.

5. В цените са отчетени КПД на отделните котли.

От началото на септември 2014 г. цената на суровия петрол на международните пазари започна рязко да пада – от малко над 100 долара за барел до 55-60 долара за барел в края на 2014 година. Намаляването на цената на петрола се отразява много бързо върху цените на течните горива. По-ниската цена на петрола оказва влияние и върху цената на природния газ, но с известно закъснение. Цената на природния газ се актуализира през 3 месеца, като се вземат предвид цените на петролните продукти (мазут и газьол) за последните 9 месеца и курса на долара. Предвид това забавяне, от 1 април 2015 г. можем да очакваме цената на природния газ на входа на газоразпределителната мрежа да поевтинее с 80 лв. за 1000 м3.

Цената на електрическата енергия за битови потребители остава без изменение – 0,189 лева/кВтч. Домакинствата, които все още използват ток за отопление и топла вода, ще плащат с над 30% повече, в сравнение с потребителите на природен газ. Разходите на четиричленно домакинство за отопление на 80 кв.м. с електричество са се увеличили до малко над 200 лв., докато за същата площ месечната сметка за природен газ е около 130 лв. С очакваното поевтиняване на синьото гориво и евентуално последващо поскъпване на тока, природният газ се превръща във все по-изгодна енергийна алтернатива.

 

Природният газ продължава да е ценово много по-изгоден в сравнение и с останалите горива, въпреки намалението в цените на пропан-бутана за отопление, котелното гориво и газьола. Тук е моментът да припомним и какви са основните разлики между пропан-бутана и природния газ и защо е добре да изберете синьото гориво за отоплението във Вашия дом линк.

 

По данни от проведено проучване сред клиентите на Овергаз, през 2014 г. 77% от потребителите на газ са препоръчали използването му на свои близки – факт, който ясно доказва задоволството на нашите клиенти от предимствата на природния газ.

 

Biser Nikolov_Overgas

Бисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.